Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 21.11.2011

Industrins lager minskade med 2,4 procent under tredje kvartalet 2011

I slutet av september 2011 var värdet av industrins lager enligt Statistikcentralen 2,4 procent mindre än året innan. Lagervärdet minskade mest inom näringsgrenen annan metallindustri, med 12,9 procent. Inom el- och elektronikindustrin ökade lagervärdet med 11,9 procent och inom övrig industri med 11,6 procent från året innan. Lagervärdet inom skogsindustrin ökade med 10,8 procent.

Förändring av industrins lager, 2010/III–2011/III, % (TOL 2008)

Förändring av industrins lager, 2010/III–2011/III, % (TOL 2008)

Industrins lager minskade från föregående kvartal

I slutet av september 2011 var värdet av industrins lager 1,9 procent mindre än i slutet av föregående kvartal. Mest minskade den kemiska industrin, med 16,4 procent. Inom övrig industri minskade lagervärdet med 1,5 procent. Inom el- och elektronikindustrin ökade lagervärdet med 3,5 procent och inom annan metallindustri med 1,7 procent från föregående kvartal.

Förändring av industrins lager, 2011/II–2011/III, % (TOL 2008)

Förändring av industrins lager, 2011/II–2011/III, % (TOL 2008)

Lageruppgifterna viktas genom att använda uppgifter om omsättning. I början av år 2011 har omsättningsvikterna bytts till 2009 års vikter och när det gäller år 2010 har man använt 2008 års vikter. Detta kan inverka på jämförbarheten.


Källa: Industrins lagerstatistik 2011, september, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, Anja Lindqvist (09) 1734 3492, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 3:e kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2011/03/tva_2011_03_2011-11-21_tie_001_sv.html