Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.8.2014

Värdet av företagens lager ökade under andra kvartalet 2014 från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade de sammanlagda lagren inom industrin, utvinningen av mineral elproduktionen och handeln med 2,0 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med året innan. Inom industrin ökade lagervärdet med 2,4 procent och inom handeln med 1,5 procent jämfört med andra kvartalet år 2013.

Årsförändring av lagervärdet inom industrin, utvinningen av mineral och elproduktionen II/2013–II/2014 (TOL 2008)

Årsförändring av lagervärdet inom industrin, utvinningen av mineral och elproduktionen II/2013–II/2014 (TOL 2008)
* Övrig industri är näringsgrenar 18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar, 23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter, 31 Tillverkning av möbler och 32 Annan tillverkning.

Inom textilindustrin ökade lagren med 8,4 procent, inom den kemiska industrin med 7,4 procent och inom metallindustrin med 3,0 procent från året innan. Också värdet av lagren inom utvinning av mineral ökade något, med 0,3 procent. Av de industriella näringsgrenarna minskade lagren inom livsmedelsindustrin och inom övrig industri, med 6,7 procent resp. 2,8 procent, jämfört med andra kvartalet 2013.

Inom handeln ökade lagren inom partihandeln och detaljhandeln, med 4,9 procent resp. 1,7 procent, från året innan. Lagren inom bilhandeln minskade med 7,5 procent.

Årsförändring av lagervärdet inom handeln II/2013–II/2014, %, (TOL 2008)

Årsförändring av lagervärdet inom handeln II/2013–II/2014, %, (TOL 2008)

Jämfört med första kvartalet 2014 ökade lagervärdet inom industrin, men minskade inom handeln. Inom både utvinningen av mineral och elproduktionen ökade lagren från föregående kvartal. Kvartalsförändringarna innehåller säsongvariation, dvs. de svängningar som i stort sett sker regelbundet inom ett år i en tidsserie.

Med lager avses industrins och handelns lagerstatistik omsättningstillgångarna enligt företagens bokföring. Lagren omfattar tillgångsposterna material och förnödenheter, halvfärdiga arbeten, produkter och handelsvaror.


Källa: Industrins och handelns lagerstatistik 2014, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Salla Simola 029 551 3308, Olli-Jussi Sonni 029 551 2288, varastotilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (250,5 kB)

Figurer

Uppdaterad 19.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 2:a kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2014/02/tva_2014_02_2014-08-19_tie_001_sv.html