Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.5.2019

Värdet av företagens lager ökade under första kvartalet år 2019

Enligt Statistikcentralen ökade det sammanlagda värdet av lagren inom industrin, utvinningen av mineral, elproduktionen och handeln med 8,7 procent under första kvartalet 2019 jämfört med året innan. Inom industrin ökade lagervärdet med 11,0 procent jämfört med första kvartalet 2018. Inom handeln ökade lagervärdet med 5,1 procent från året innan.

Årsförändring av lagervärdet inom industrin, utvinningen av mineral och elproduktionen I/2018– I/2019 (TOL 2008)

Årsförändring av lagervärdet inom industrin, utvinningen av mineral och elproduktionen I/2018– I/2019 (TOL 2008)
* Övrig industri är näringsgrenar 18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar, 23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter, 31 Tillverkning av möbler och 32 Annan tillverkning.

Årsförändring av lagervärdet inom handeln I/2018– I/2019, %, (TOL 2008)

Årsförändring av lagervärdet inom handeln I/2018– I/2019, %, (TOL 2008)

Med lager avses i industrins och handelns lagerstatistik omsättningstillgångarna enligt företagens bokföring. Lagren omfattar tillgångsposterna material och förnödenheter, halvfärdiga arbeten, produkter och handelsvaror.


Källa: Industrins och handelns lagerstatistik 2019, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, varastotilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (235,3 kB)

Figurer

Uppdaterad 17.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 1:a kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2019/01/tva_2019_01_2019-05-17_tie_001_sv.html