Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimakustannusindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 8.12.2017

Tehdyn työtunnin kustannus laski heinä-syyskuussa 2,4 prosenttia edellisvuodesta

Yksityisen sektorin työvoimakustannukset laskivat vuoden 2017 heinä-syyskuussa 2,4 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset laskivat vuoden 2017 heinä-syyskuussa 2,4 prosenttia. Vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä työpäiviä oli yksi vähemmän kuin vuoden 2016 vastaavana ajankohtana. Työpäivien määrän väheneminen vaikuttaa tavallisesti työvoimakustannusindeksissä kustannusten nousemiseen.

Yksityisellä sektorilla työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, laskivat 1,3 prosenttia vuoden 2017 heinä-syyskuussa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 0,6 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Valtiosektorilla tehdyn työtunnin kustannukset laskivat vuoden 2017 heinä-syyskuussa 2,4 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys ja alhaisemmat sosiaalivakuutusmaksut vaikuttivat kustannusten laskuun. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä työvoimakustannukset laskivat 2,0 prosenttia vastaavalla ajankohdalla. Kausitasoitetut työvoimakustannukset laskivat 2,2 prosenttia. Samalla neljänneksellä ansiotasoindeksi laski valtiolla 1,0 prosenttia.

Kuntasektorilla tehdyn työtunnin kustannukset laskivat 4,4 prosenttia vuoden 2017 heinä-syyskuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kilpailukykysopimuksen mukaiset lomarahojen leikkaukset ja alhaisemmat sosiaalivakuutusmaksut vaikuttivat merkittävästi kustannusten laskuun. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä kustannusten vuosimuutos oli 1,8 prosentin lasku. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi laski kuntasektorilla 1,1 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos TOL 2008 mukaan, 3. vuosineljännes 2017

Koodi Toimiala Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset,
ilman kertaluonteisia
palkkaeriä
Työvoimakustannukset, kausitasoitetut
B-S Yhteensä, yksityinen sektori -2,4 -1,3 -2,4
B-E Teollisuus -5,0 -1,0 -4,9
F Rakentaminen -1,3 -1,6 -1,3
G-N Yritystalouden palvelualat -0,3 -0,7 -0,4
J-R Valtio -2,4 -2,0 -2,2
D-S Kunta -4,4 -1,8 ..

Teollisuuden toimialoilla (B-E) tehdyn työtunnin kustannus laski 5,0 prosenttia, rakentamisen toimialalla (F) 1,3 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) 0,3 prosenttia heinä-syyskuussa 2017.

Teollisuuden toimialoista tehdyn tunnin kustannukset nousivat vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä elintarviketeollisuudessa 1,5 prosenttia, metsäteollisuudessa 1,2 prosenttia ja kemianteollisuudessa 0,5 prosenttia. Metalliteollisuudessa kustannukset laskivat 10,3 prosenttia, mikä johtuu rakenteellista muutoksista. Palvelualoilla suurin lasku, 3,1 prosenttia, oli kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla, ja suurin nousu, 2,5 prosenttia, oli informaation ja viestinnän alalla. Kustannusten nousu johtuu ennakonpidätyksen alaisten palkkojen ja palkkioiden kasvusta.

Kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus koko teollisuudessa (B-E) laski 4,9 prosenttia heinä-syyskuussa 2017 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Rakentamisen toimialalla kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus laski 1,3 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla kustannus laski 0,4 prosenttia.

Teollisuuden toimialoista kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus laski 10,3 prosenttia metalliteollisuudessa ja nousi 1,5 prosenttia elintarviketeollisuudessa heinä-syyskuussa 2017 edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Yritystalouden palvelualoista kausitasoitetut kustannukset nousivat kaupan toimialalla 1,9 prosenttia ja informaation ja viestinnän alalla 2,4 prosenttia. Kausitasoitetut kustannukset laskivat kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla sekä rahoitus- ja vakuutustoiminnan alalla 3,0 prosenttia.

Työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehty työaika sisältää sunnuntai- ja ylityötunnit muttei palkallisen vapaan tunteja, kuten vuosilomien, arkipyhien tai palkallisen sairauspoissaoloajan tunteja.

Indeksissä ei ole vakioitu työtunteja tai henkilöstön rakennetta. Tehdyn työtunnin kustannus lasketaan suoraan jokaisen neljänneksen toimialakohtaisen palkkasumman ja sosiaalivakuutusmaksujen suhteesta tehtyihin työtunteihin. Keskimääräisten työvoimakustannusten muutokseen vaikuttavat säännöllisten ansioiden muutokset, tulospalkkiot ja muut kertaluonteiset palkkaerät, sosiaalivakuutusmaksut sekä muutokset tehtyjen työtuntien määrässä ja työvoiman rakenteessa.


Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Annina Rouvinen 029 551 3525, Petri Ruohonen 029 551 3465, Maija Lahtinen 029 551 3645, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi

Julkaisu pdf-muodossa (302,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 8.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 3. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2017/03/tvki_2017_03_2017-12-08_tie_001_fi.html