Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Arbetskraftskostnadsundersökning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Kostnaden för arbetad timme 34,1 euro för arbetsgivaren år 2016
16.11.2018
Korrigering 8.1.2019. De korrigerade siffrorna är markerade med rött Korrigerad rubrik. Var tidigare: Kostnaden för arbetad timme 34,2 euro för arbetsgivaren år 2016

Beskrivning: Arbetskraftskostnadsundersökningen beskriver arbetskraftskostnadernas nivå och struktur under bestämda år. Statistiken omfattar nästan hela den privata sektorn samt staten och kommunsektorn. Statistiken omfattar inte jordbruk, skogsbruk och fiske.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetskraftskostnader, kostnader, löner, näringsgrenar, offentliga sektorn, privata sektorn, socialskyddsavgifter.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsundersökning [e-publikation].
ISSN=1799-327X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvtutk/index_sv.html