Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i sysselsättningsstatistiken i oktober 2009

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009. Allmän information om övergången finns på sidan TOL 2008. Mera information om själva näringsgrensindelningen TOL 2008, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

Näringsgrensindelningen införs i sysselsättningsstatistiken gällande uppgifterna för år 2007, som publiceras i oktober 2009. Samtidigt publiceras statistikens uppgifter i databastjänsterna enligt TOL 2008.

De största ändringarna till följd av övergången till TOL 2008

I klassificeringen ändras

  1. koderna för alla grupper
  2. största delen av gruppnamnen och -beskrivningarna

De största ändringarna i klassificeringsinnehållet har gjorts i fråga om servicenäringar, där nästan 100 nya grupper på den mest detaljerade nivån har tillagts. Inom servicenäringarna har man också lagt till nya huvudgrupper.

Indelningens struktur och innehåll ändras inom många grupper jämfört med TOL 2002. Betydande ändringar är

  • förlagsverksamhet har förts över från tillverkning till den nya huvudgruppen inom service J Informations- och kommunikationsverksamhet
  • avfallshantering har förts över från tjänster till en ny huvudgrupp E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering
  • specialiserad installation, service och underhåll av maskiner och apparater tillverkad inom industrin för produktionsbruk har från tillverkning särskilts till en egen grupp på 2-siffernivå 33 Reparation och installation av maskiner och apparater
  • handeln med bränslen har förts över till en del av detaljhandeln
  • inom serviceverksamhet har den nuvarande näringsgrenen K (s.k. företagstjänster o.d.) indelats i tre nya huvudgrupper L, M och N
  • rentav omkring 50 procent av grupperna på den mest detaljerade nivån i TOL 2002 fördelas i två eller flera grupper i TOL 2008

Publicering av retroaktiva uppgifter enligt TOL 2008

Ifråga om utvecklingen inom näringsgrenarna publiceras under år 2010 retroaktiva uppgifter enligt den nya klassificeringen TOL 2008 för åren 2005 och 2006. Vid bildande av uppgifterna används företagsspecifika uppgifter om näringsgrenar enligt TOL 2008 ur Statistikcentralens företagsregister.

Publicering av uppgifter enligt TOL 2002

I sysselsättningsstatistikens databastjänster publiceras uppgifter också med den gamla näringsgrensindelningen TOL 2002 fram till uppgifterna för år 2008. Fr.o.m. uppgifterna för år 2009 publiceras inte längre uppgifter enligt TOL 2002 utan enbart enligt den nya TOL 2008.


Senast uppdaterad 2.3.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/tyokay_2009-01-29_uut_002_sv.html