Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Julkaistu: 24.4.2019

Työttömien määrä väheni selvästi vuoden takaiseen verrattuna

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli maaliskuussa 49 000 vähemmän ja työllisiä 61 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työllisyysasteen trendi oli maaliskuussa 72,6 prosenttia. Vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä työttömyysaste oli 7,1 prosenttia, mikä oli 1,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden tammi-maaliskuussa.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2009/03–2019/03, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2009/03–2019/03, 15–64-vuotiaat

Työttömyys ja työllisyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Työllisiä oli vuoden 2019 maaliskuussa 2 538 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 61 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 32 000 ja naisia 29 000 enemmän kuin vuoden 2018 maaliskuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli maaliskuussa 71,8 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 70,0 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden maaliskuusta 1,7 prosenttiyksikköä 72,4 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 1,9 prosenttiyksikköä 71,2 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 72,6 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2019 maaliskuussa 191 000 (virhemarginaali ±18 000), mikä oli 49 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 117 000 ja naisia 74 000.

Työttömyysaste oli maaliskuussa 7,0 prosenttia eli 1,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste laski vuodentakaisesta 1,0 prosenttiyksikköä 8,2 prosenttiin ja naisten 2,7 prosenttiyksikköä 5,7 prosenttiin. Työttömyysasteen trendi oli 6,4 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli maaliskuussa yhteensä 616 000. Heistä työllisiä oli 252 000 ja työttömiä 65 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 317 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli maaliskuussa 20,4 prosenttia, mikä oli 3,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 15,8 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 10,5 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella oli vuoden 2019 maaliskuussa 1 399 000 eli 7 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 100 000, mikä on vuoden 2018 maaliskuuhun verrattuna 34 000 vähemmän.

Työllisyyden muutokset 2018/03 – 2019/03 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2018/03 2019/03 2018/03 - 2019/03
1000 henkilöä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 122 4 128 0,1
Työvoima yhteensä 2 716 2 729 0,5
Työlliset 2 476 2 538 2,5
– palkansaajat 2 151 2 215 3,0
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 325 322 –1,0
Työttömät 240 191 –20.2
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 405 1 399 –0,5
– piilotyöttömät  134 100 –25,1
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 70,0 71,8 1,8
Työttömyysaste 8,8 7,0 –1,8
Työvoimaosuus 65,9 66,1 0,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä (tammi-maaliskuussa) työllisiä oli keskimäärin 2 513 000 henkeä, mikä oli 44 000 enemmän kuin vuoden 2018 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi eniten majoitus- ja ravitsemistoiminnan (I), koulutuksen (P) sekä julkisen hallinnon- ja maanpuolustuksen (O) aloilla.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä oli 2,0 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä oli vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 191 000 henkeä, mikä oli 46 000 henkeä vähemmän kuin vuoden 2018 tammi-maaliskuussa. Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen työttömyysaste oli 7,1 prosenttia, mikä oli 1,7 prosenttiyksikköä pienempi vuoden 2018 vastaavaan aikaan verrattuna.

Työvoiman ulkopuolella oli vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä 1 423 000 henkeä, mikä oli 6 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 113 000, mikä oli 28 000 vähemmän kuin vuoden 2018 vastaavana aikana.

Työllisyyden muutokset 2018/I – 2019/I Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2018/I 2019/I 2018/I- 2019/I
1000 henkilöä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 706 2 704 –0,1
Työlliset yhteensä 2 469 2 513 1,8
Työttömät yhteensä 237 191 –19,4
– miehet 122 110 –10,2
– naiset 115 81 –29,3
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 418 1 423 0,4
– piilotyöttömät  140 113 –19,8
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.


Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli maaliskuun 2019 lopussa kaikkiaan 238 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 26 000 pienempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa.

Työttömyys laski maaliskuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Kainuussa (–16 %), Kaakkois-Suomessa (–15 %), Etelä-Savossa (–13 %), Pohjois-Karjalassa (-13 %) ja Pohjanmaalla (–13 %). Maaliskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 15 000, mikä oli sama määrä kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli maaliskuun lopussa yhteensä 130 000 henkilöä, mikä oli 2 000 vähemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Palveluiden piirissä oli 4,8 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 29 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 3 000 pienempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin maaliskuussa 73 000 uutta avointa työpaikkaa eli 10 000 enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa.

Muutokset 2018/03–2019/03 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2018/03 2019/03 2018/03 - 2019/03
1000 henkilöä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 264 238 –9,8
– yli vuoden työttömänä olleet 83 64 –23,1
Palveluissa yhteensä 132 130 –1,6
– työllistetyt 25 24 –4,4
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 23 25 7,4
– työ- ja koulutuskokeilussa 13 10 –20,8
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 71 71 0,0
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 64 73 15,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen, puh. 029 504 8050, www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot . Katso Muutoksia tietokannnassa

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Avoimet työpaikat

Uusimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) sekä
uusimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät
Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Työvoimatutkimus 2019, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (602,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 24.04.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/03/tyti_2019_03_2019-04-24_tie_001_fi.html