Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.7.2021

Työllisten määrä kasvoi selvästi kesäkuussa

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2021 kesäkuussa 121 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli 7 000 enemmän kuin vuoden 2020 kesäkuussa. Työllisyysasteen trendiluku oli 72,4 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 7,9 prosenttia.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2011/06–2021/06, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2011/06–2021/06, 15–64-vuotiaat

Työllisyys ja työttömyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon, ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Vuoden 2020 keväällä tapahtunut työllisyyden pudotus on tulkittu kausitasoitusmallissa tasomuutokseksi. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat  kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Työvoimatutkimuksen tietosisältö, tiedonkeruu ja estimointimenetelmä uudistuivat vuoden 2021 alussa. Tärkeimmät tunnusluvut korjatuista aikasarjoista on julkaistu StatFin-tietokantapalvelussa. Kaikki korjatut aikasarjat julkaistaan vuoden 2021 aikana.

Työllisiä  oli vuoden 2021 kesäkuussa 2 677 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 121 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 45 000 ja naisia 76 000 enemmän kuin vuoden 2020 kesäkuussa.

15–64-vuotiaiden työllisyysaste  eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli kesäkuussa 75,8 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 72,8 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste nousi viime vuoden kesäkuusta 1,3 prosenttiyksikköä 76,3 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 4,6 prosenttiyksikköä 75,2 prosenttiin. 20–69-vuotiaiden työllisyysaste oli 72,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 69,6 prosenttia.

Työttömiä  oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2021 kesäkuussa 220 000 (virhemarginaali ±24 000), mikä oli 7 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 125 000 ja naisia 95 000.

Työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta, oli kesäkuussa 7,6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,7 prosenttia. Miesten työttömyysaste nousi viime vuoden kesäkuusta 0,8 prosenttiyksikköä 8,3 prosenttiin ja naisten työttömyysaste laski 1,1 prosenttiyksikköä 6,9 prosenttiin.

15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli kesäkuussa 16,0 prosenttia, mikä oli 4,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendiluku oli 18,7 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus saman ikäisestä väestöstä oli 10,9 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia  15–74-vuotiaita oli vuoden 2021 kesäkuussa 1 225 000, mikä oli 140 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisyyden muutokset 2020/06 – 2021/06 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2020/06 2021/06 2020/06 - 2021/06
1000 henkilöä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 135 4 123 –0,3
Työvoima yhteensä 2 770 2 898 4,6
Työlliset 2 556 2 677 4,7
– palkansaajat 2 202 2 289 3,9
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 354 389 9,7
Työttömät 214 220 3,1
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 365 1 225 –10,3
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 72,8 75,8 2,9
Työllisyysaste, 20–69-vuotiaat 69,6 72,3 2,8
Työttömyysaste 7,7 7,6 –0,1
Työvoimaosuus 67,0 70,3 3,3
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2021 toisen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2021 toisella neljänneksellä (huhti-kesäkuussa)  työllisiä oli keskimäärin 2 585 000, mikä oli 106 000 enemmän kuin vuoden 2020 vastaavana aikana. Työllisten määrä kasvoi eniten tukku- ja vähittäiskaupassa (G).

Työllisten tekemien työtuntien määrä  vuoden 2021 toisella neljänneksellä oli 1042,0 miljoonaa tuntia, mikä oli 7,5 prosenttia enemmän vuoden takaiseen verrattuna.

Työttömiä  oli vuoden 2021 toisella neljänneksellä keskimäärin 256 000, mikä oli 16 000 enemmän kuin vuoden 2020 huhti-kesäkuussa. Vuoden 2021 toisen neljänneksen  työttömyysaste oli 9,0 prosenttia, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työvoiman ulkopuolella  oli vuoden 2021 toisella neljänneksellä 1 282 000 henkilöä, mikä oli 134 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisyyden muutokset 2020/II – 2021/II Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2020/II 2021/II 2020/II - 2021/II
1000 henkilöä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 719 2 841 4,5
Työlliset yhteensä 2 479 2 585 4,3
Työttömät yhteensä 240 256 6,5
– miehet 129 146 13,0
– naiset 111 110 –1,0
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 415 1 282 –9,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.


Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa sekä kuntakokeiluissa oli kesäkuun 2021 lopussa kaikkiaan 316 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 101 000 pienempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Työttömyys laski kesäkuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Pohjanmaalla (–35 %), Etelä-Pohjanmaalla (–33 %) ja Pirkanmaalla (–30 %). Vähiten työttömien työnhakijoiden määrä laski Uudellamaalla (–20 %), Hämeessä (–21 %) ja Keski-Suomessa (–21 %). Kesäkuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 34 000, mikä oli 83 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli kesäkuun lopussa yhteensä 104 000 henkilöä, mikä oli 6 000 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Palveluiden piirissä oli 3,6 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina oli 40 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 18 000 pienempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Kesäkuussa ilmoitettiin 79 000 uutta avointa työpaikkaa eli 31 000 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Muutokset 2020/06–2021/06 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2020/06 2021/06 2020/06 - 2021/06
1000 henkilöä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 417 316 –24,1
– yli vuoden työttömänä olleet 75 112 49,6
Palveluissa yhteensä 98 104 5,7
– työllistetyt 21 28 32,9
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 22 20 –7,4
– työ- ja koulutuskokeilussa 5 6 22,0
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 50 49 –1,6
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 48 79 65,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Heikki Räsänen, puh. 029 504 7118, Työllisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Muutoksia StatFin-tietokannassa:

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukoihin muutoksia 27.7.2021, 1.6. 2021 ja 4.5.2021.

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Avoimet työpaikat

Uusimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) sekä
uusimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät
Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Työvoimatutkimus 2021, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (580,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 27.7.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2021/06/tyti_2021_06_2021-07-27_tie_001_fi.html