Publicerad: 27.11.2009

16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008

År 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland cirka 89 miljarder euro och antalet anställda över 243 000. Jämfört med år 2007 ökade omsättningen med omkring 12 procent och antalet anställda med omkring 10 procent. Omsättningens andel av omsättningen för alla företag var över 22 procent och andelen anställda drygt 16 procent. Mätt på basis av både omsättning och antalet anställda var Sverige det mest betydande ägarlandet.

År 2008 fanns det över 3 100 utländska dotterbolag i Finland. Av alla företag i Finland var de utländska dotterbolagens andel omkring en procent. När det gäller utländska dotterbolag fördelades det slutliga bestämmande inflytandet på 48 olika länder. Kvantitativt sett fanns det flest svenska dotterbolag i Finland. Näst flest fanns det i Finland amerikanska och tredje flest tyska dotterbolag.

Mätt på basis av omsättning var de utländska dotterbolagens verksamhet mest betydelsefullt inom näringsgrenen parti- och detaljhandel, där de utländska dotterbolagens omsättning var över 35 miljarder euro. Detta var över 28 procent av omsättningen inom hela näringsgrenen. Den relativt sett mest betydande omsättningen hade information och kommunikation. Av näringsgrenens omsättning genererades 34 procent i utländska dotterbolag. Enligt antalet anställda var verksamheten mest betydelsefullt inom näringsgrenen tillverkning, där över 79 000 personer arbetade år 2008 som anställda i utländska dotterbolag. Den relativt sett mest betydande sysselsättande näringsgrenen var finans- och försäkringsverksamhet, där mer än 37 procent av de anställda arbetade i utländska dotterbolag.

Andelen utländska dotterbolags omsättning och antalet anställda av alla företag 1998–2008 procent*

Andelen utländska dotterbolags omsättning och antalet anställda av alla företag 1998–2008 procent*
* Tidsserien är jämförbar fr.o.m. år 2004.

Källa: Utländska dotterbolag i Finland 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Pakola +358 9 1734 2982, Jaakko Salmela +358 9 1734 2953

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (246,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2008/ulkoy_2008_2009-11-27_tie_001_sv.html