Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 26.11.2010

Omsättningen för utländska dotterbolag i Finland sjönk
år 2009

Enligt Statistikcentralen var den sammanlagda omsättningen för utländska dotterbolag i Finland ungefär 67 miljarder euro och antalet anställda ungefär 225 000 år 2009. Jämfört med år 2008 minskade omsättningen med omkring 24 procent och antalet anställda med omkring 7 procent. Omsättningens andel av omsättningen för alla företag i Finland var omkring 20 procent och personalens andel 15,5 procent. Mätt på basis av både omsättning och antalet anställda var Sverige det mest betydande landet med bestämmande inflytande i företagen.

Andelen utländska dotterbolags omsättning och antalet anställda av alla företag 2004–2009

Andelen utländska dotterbolags omsättning och antalet anställda av alla företag 2004–2009

År 2009 fanns det omkring 3 000 utländska dotterbolag i Finland. Av alla företag i Finland var utländska dotterbolags andel omkring en procent. När det gäller utländska dotterbolag fördelades det slutliga bestämmande inflytandet på 49 olika länder. Kvantitativt sett fanns det flest svenska dotterbolag i Finland. Näst mest fanns det i Finland amerikanska och tredje mest tyska dotterbolag.

Mätt på basis av både omsättning och antalet anställda minskade de utländska dotterbolagens verksamhet inom nästan alla näringsgrenar. Mätt på basis av omsättning var de utländska dotterbolagens verksamhet alltjämt mest betydelsefullt inom näringsgrenen parti- och detaljhandel, där de utländska dotterbolagens omsättning var över 26 miljarder euro. Detta var över 24 procent av omsättningen inom hela näringsgrenen. Den relativt sett mest betydande omsättningen hade information och kommunikation. Av näringsgrenens omsättning genererades ungefär 32 procent i utländska dotterbolag.

Enligt antalet anställda var verksamheten mest betydelsefull inom näringsgrenen tillverkning, där omkring 69 000 personer arbetade år 2009 som anställda i utländska dotterbolag. Den relativt sett mest betydande sysselsättande näringsgrenen var finans- och försäkringsverksamhet, där drygt 32 procent av de anställda arbetade i utländska dotterbolag.


Källa: Utländska dotterbolag i Finland 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Pakola (09) 1734 2982, Mari Rantanen (09) 1734 2451, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (270,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 26.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2009/ulkoy_2009_2010-11-26_tie_001_sv.html