Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.9.2011

Var femte 40–åriga kvinna är barnlös

Enligt Statistikcentralens statistik över befolkningsstrukturen har 21 procent av alla 40-åriga kvinnor som är bosatta i Finland inte fött barn. Andelen barnlösa har varit långsamt, men varaktigt stigande. År 1990 var andelen barnlösa 40-åriga kvinnor 15 procent.

Andelen kvinnor som fått barn av kvinnor födda åren 1951–1975 som 35-, 40- och 45-åringar

Andelen kvinnor som fått barn av kvinnor födda åren 1951–1975 som 35-, 40- och 45-åringar

 

Barnafödandet har skjutits upp till allt högre ålder. År 1990 var andelen mödrar av alla 30-åriga kvinnor 67 procent. I slutet av år 2010 hade bara ungefär varannan 30-årig kvinna fått barn. Om en dylik utveckling fortgår riskerar en allt större andel kvinnor att bli helt barnlösa i framtiden.

I Österbotten var 15 procent av alla 40-åriga kvinnor barnlösa i slutet av år 2010, i Nyland var fjärde 40-årig kvinna. I Helsingfors har 36 procent av alla 40-åriga kvinnor inte fått barn.

Av alla 40-åriga kvinnor var 29 procent ogifta, 57 procent var gifta och 13 procent frånskilda. Av barnlösa 40-åriga kvinnor var två av tre ogifta, var fjärde kvinna var gift och 8 procent av kvinnorna var skilda.

 

Mer än en miljon hör inte till ett religiöst samfund

I befolkningsdatasystemet finns information om huruvida en person tillhör ett religiöst samfund som är registrerat i Finland. Antalet personer som inte hör till ett religiöst samfund passerade enmiljonsgränsen år 2010. Nästan var femte finländare är alltså inte medlem av något religiöst samfund registrerat i Finland. Antalet personer som står utanför ett religiöst samfund har fördubblats under två decennier.

Andelen personer som inte hör till ett religiöst samfund efter kön 1990–2010

Andelen personer som inte hör till ett religiöst samfund efter kön 1990–2010

 

Andelen personer som inte hör till ett religiöst samfund högst i Nyland, lägst i Södra Österbotten

I slutet av år 2010 fanns det 1 032 429 personer som inte hörde till något religiöst samfund. Bland männen var andelen klart större, 22 procent, än bland kvinnorna, 16 procent. De regionala skillnaderna var också rätt så stora. I landskapet Nyland hörde 27 procent av befolkningen inte till något religiöst samfund, i Södra Österbotten var motsvarande andel nio procent.

Av personer med ett främmande språk hör bara var femte till ett Finlandsregistrerat religiöst samfund

I landskapet Nyland är 42 procent av männen i åldern 25–34 år inte medlemmar i ett religiöst samfund. Av personer bosatta i Finland, som har ett främmande språk som modersmål, hör 82 procent inte till något religiöst samfund registrerat i Finland. Bland 25–39-åriga män med ett främmande språk som modersmål är andelen nästan 90 procent.

I slutet av år 2010 hörde 78 procent av befolkningen till Finlands evangelisk-lutherska kyrka. En procent av befolkningen var medlemmar av det ortodoxa kyrkosamfundet och en procent medlemmar av något annat religiöst samfund. År 1980 hörde 90 procent av befolkningen till Finlands evangelisk-lutherska kyrka.


Källa: Befolkningsstruktur 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo (09) 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (418,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 30.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2010/01/vaerak_2010_01_2011-09-30_tie_001_sv.html