Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.9.2016

Var tionde person i åldern 25–44 år har utländsk bakgrund

Enligt Statistikcentralens statistik över befolkningsstruktur hade var tionde av alla personer i åldern 25–44 år, som var stadigvarande bosatta i Finland i slutet av år 2015, utländsk bakgrund. I huvudstadsregionen hade redan var femte person i åldern 25–44 år utländsk bakgrund.

Andelen personer med utländsk bakgrund av befolkningen efter ålder år 2015

Andelen personer med utländsk bakgrund av befolkningen efter ålder år 2015

I slutet av år 2015 var totalt 339 925 personer med utländsk bakgrund stadigvarande bosatta i Finland, vilket är 6,2 procent av befolkningen. Av dessa hörde 286 803 till första generationen, dvs. utrikes födda, och 53 122 personer till andra generationen, dvs. i Finland födda.

I huvudstadsregionen har vart femte barn under skolåldern utländsk bakgrund

I slutet av år 2015 var andelen barn under skolåldern (0–6 år) med utländsk bakgrund 7,9 procent. I huvudstadsregionen har redan vart femte barn under skolåldern utländsk bakgrund. Av alla personer med utländsk bakgrund bodde över hälften i Nyland. Av personer med utländsk bakgrund i andra generationen bodde 61 procent i Nyland.

Sett till kommun var andelen personer med utländsk bakgrund högst i Vanda, 15,8 procent, samt i Esbo och Helsingfors, 14,3 procent, av kommunerna i Fasta Finland.

Av personerna med utländsk bakgrund hade 57 procent europeisk bakgrund

När man ser till kontinent hade 57 procent av alla personer med utländsk bakgrund europeisk bakgrund. Den näst största gruppen bestod av personer med asiatisk bakgrund, dvs. 25 procent, och den tredje största gruppen av personer med afrikansk bakgrund, dvs. 13 procent.

Av utrikes födda personer med utländsk bakgrund var andelen européer 59 procent, andelen asiater 25 procent och andelen afrikaner 11 procent. Av inrikes födda personer med utländsk bakgrund var andelen européer 49 procent, andelen asiater 25 procent och andelen afrikaner 22 procent.

Den klart största gruppen av personer med utländsk bakgrund utgörs av dem vars bakgrundsland är forna Sovjetunionen eller Ryssland. I slutet av år 2015 var de till antalet 79 016 personer, vilket är 23 procent av alla personer med utländsk bakgrund i Finland. De näst största grupperna utgjordes av dem med estnisk bakgrund, 46 960 personer, med somalisk bakgrund, 17 761 personer, och med irakisk bakgrund, 13 967 personer.

De största grupperna med utländsk bakgrund av Finlands befolkning 31.12.2015

De största grupperna med utländsk bakgrund av Finlands befolkning 31.12.2015

Antalet personer som inte hör till ett religiöst samfund redan över 1,3 miljoner

I befolkningsdatasystemet finns information om huruvida en person tillhör ett religiöst samfund som är registrerat i Finland. Antalet personer som inte hör till ett religiöst samfund passerade enmiljonsgränsen år 2010. I slutet av år 2015 hade antalet personer som inte hör till ett religiöst samfund redan stigit till över 1,3 miljoner.

Var fjärde finländare är inte medlem av något religiöst samfund registrerat i Finland. Andelen män som inte hör till något religiöst samfund var 28 procent och andelen kvinnor 21 procent.

Andelen personer som inte hör till ett religiöst samfund efter kön 1990–2015

Andelen personer som inte hör till ett religiöst samfund efter kön 1990–2015

Andelen personer som inte hör till ett religiöst samfund högst i Nyland, lägst i Södra Österbotten

De regionala skillnaderna när det gäller religiös tillhörighet är också rätt så stora. I landskapet Nyland hörde 34 procent av befolkningen inte till något religiöst samfund, i Södra Österbotten var motsvarande andel 12 procent.

Av personer bosatta i Finland, som har ett främmande språk som modersmål, hör 84 procent inte till något religiöst samfund registrerat i Finland.

I slutet av år 2015 hörde 73 procent av befolkningen till Finlands evangelisk-lutherska kyrka. En procent av befolkningen var medlemmar av det ortodoxa kyrkosamfundet och 1,6 procent av något annat religiöst samfund. År 1980 hörde 90 procent av befolkningen till Finlands evangelisk-lutherska kyrka.


Källa: Befolkningsstruktur 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (361,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 23.09.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2015/01/vaerak_2015_01_2016-09-23_tie_001_sv.html