Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 21.5.2015

Medianlönen för månadsavlönade statsanställda 3 482 euro år 2014

Enligt Statistikcentralen var medianlönen för ordinarie arbetstid bland heltidsanställda löntagare inom staten 3 482 euro i månaden år 2014. Den genomsnittliga lönen för ordinarie arbetstid var 3 770 euro. Lönen för ordinarie arbetstid innehåller förutom den uppgiftsbaserade lönen och de individuella tilläggen arbetstidstillägg och naturaförmåner, men inte lön för övertids- och tilläggsarbete, semesterpenning eller resultatpremier.

Medianlönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade löntagare inom staten efter yrke år 2014

Medianlönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade löntagare inom staten efter yrke år 2014

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jaana Huhta 029 551 2632, sampo.pehkonen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (203,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 21.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/2014/vkp_2014_2015-05-21_tie_001_sv.html