Tabellbilaga 2. Månadslöner inom statssektorn; löner efter åldersgrupp och kön 2016

Åldersgrupp Kön Antal löntagare, personer Lön för ordinarie arbetstid, euro / mån.
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Totalt 72 172 68 582 3 826 3 539
Kvinnor 35 180 32 595 3 549 3 170
Män 36 992 35 987 4 074 3 814
Under 25 Totalt 1 379 1 303 2 550 2 419
Kvinnor 454 405 2 383 2 300
Män 925 898 2 620 2 511
25 - 29 Totalt 4 598 4 463 3 067 2 970
Kvinnor 1 938 1 851 2 883 2 730
Män 2 660 2 612 3 194 3 095
30 - 34 Totalt 6 967 6 664 3 468 3 338
Kvinnor 2 802 2 577 3 300 3 151
Män 4 165 4 087 3 573 3 423
35 - 39 Totalt 8 954 8 407 3 805 3 641
Kvinnor 3 694 3 268 3 574 3 401
Män 5 260 5 139 3 947 3 749
40 - 44 Totalt 9 043 8 599 4 007 3 821
Kvinnor 3 869 3 513 3 753 3 562
Män 5 174 5 086 4 180 3 962
45 - 49 Totalt 10 570 10 273 4 020 3 795
Kvinnor 4 974 4 752 3 670 3 302
Män 5 596 5 521 4 319 4 104
50 - 54 Totalt 11 892 11 590 3 964 3 666
Kvinnor 6 069 5 850 3 566 3 131
Män 5 823 5 740 4 366 4 120
55 - 59 Totalt 10 415 10 029 3 901 3 464
Kvinnor 6 091 5 841 3 582 3 083
Män 4 324 4 188 4 344 4 017
60 - 64 Totalt 7 674 6 647 3 989 3 452
Kvinnor 4 942 4 227 3 659 3 098
Män 2 732 2 420 4 565 4 236
Över 64 Totalt 680 607 4 669 4 455
Kvinnor 347 311 4 049 3 539
Män 333 296 5 327 5 050

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Ruohonen 029 551 3465, Sampo Pehkonen 029 551 3452, petri.ruohonen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 4.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. 2016, Tabellbilaga 2. Månadslöner inom statssektorn; löner efter åldersgrupp och kön 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/2016/vkp_2016_2017-05-04_tau_002_sv.html