Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 27.9.2011

Lönerna för månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn 3 255 euro i oktober 2010

Enligt Statistikcentralen var lönen för den ordinarie arbetstiden hos heltidsanställda månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn i genomsnitt 3 655 euro för män och 2 838 euro för kvinnor i oktober 2010. Enligt statistiken var medianlönen 2 890 euro, 3 306 euro hos män och 2 550 euro hos kvinnor. Under oktober–december 2010 steg indexet för ordinarie inkomst med 2,6 procent inom den privata sektorn. Statistiken över månadslönerna inom den privata sektorn omfattar uppgifter om ungefär 652 000 löntagare, av vilka ungefär hälften var män.

Månadsavlönade löntagare inom privata sektorn och decillönerna för ordinarie arbetstid efter huvudgrupp i yrkesklassificeringen år 2010

Månadsavlönade löntagare inom privata sektorn och decillönerna för ordinarie arbetstid efter huvudgrupp i yrkesklassificeringen år 2010

Specialisterna utgjorde 24 procent och experterna 33 procent av alla månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn. Lönespridningen varierar efter löntagargrupp. Spridning beskrivs vanligen med hjälp av decillön. Decillönerna för ordinarie arbetstid hos alla löntagare varierade inom den privata sektorn från 1 956 euro till 5 000 euro. Den högsta decillönen är den lönenivå som 90 procent av löntagarna underskrider och den lägsta decillönen den lönenivå som 10 procent av löntagarna inte når upp till. Medianlön innebär att hälften av löntagarna har lägre lön och hälften högre lön än medianlönen.

Ålderns betydelse för löneutvecklingen är betydande. Löneutvecklingen blir något långsammare efter åldersgruppen över 40 år, medan utvecklingen i de yngre åldersgrupperna är snabbare. Löntagarnas genomsnittliga ålder var 42 år. Av löntagarna var andelen 40–49-åringar störst, ungefär 29 procent. I åldersgrupperna under 20 år och över 65 år befann sig mindre än en procent av löntagarna.

Begreppet lön för ordinarie arbetstid omfattar i denna statistik månadslönen, arbetstidstillägg, naturaförmånernas beskattningsvärde och provision/försäljningsprovision i genomsnitt per månad. Övertidsandelen ingår inte i det här lönebegreppet. Löneuppgifterna har samlats in för oktober i samarbete med arbetsgivarorganisationerna.

Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter huvudgrupp i yrkesklassificeringen och åldersgrupp år 2010

Yrkesklassificeringens 2010 huvudgrupper Antal Medellön för ordinarie arbetstid, euro/månad
Totalt under 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-
Totalt 652 416 3 255 1 778 2 451 3 245 3 501 3 418 3 428
1 Chefer 41 699 5 603 .. 3 343 5 131 5 811 5 921 5 621
2 Specialister 158 697 4 039 .. 2 968 3 821 4 289 4 367 4 387
3 Experter 199 516 3 206 1 798 2 691 3 200 3 354 3 313 3 312
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 76 860 2 588 1 844 2 282 2 616 2 672 2 665 2 637
5 Service- och försäljningspersonal 107 640 2 275 1 754 2 054 2 318 2 367 2 344 2 318
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 659 2 317 .. 1 854 2 325 2 426 2 342 2 173
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 18 312 2 669 .. 2 312 2 716 2 781 2 772 2 630
8 Process- och transportarbetare 18 731 2 653 1 807 2 387 2 652 2 648 2 863 2 446
9 Övriga arbetstagare 28 423 2 138 1 787 2 046 2 218 2 187 2 117 2 110
X Okänd 1 880 2 631 .. 2 219 2 684 2 803 2 712 2 834

Yrkesklassificeringen 2010 har infördes i denna statistik. Mera information om klassificering finns på Statistikcentralens webbsidor om Yrkesklassificeringen 2010:
http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/ammatti/001–2010/index_sv.html .


Källa: Löner inom den privata sektorn 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila (09) 1734 3235, Kati Heikkinen (09) 1734 3468, palkat.yksityinen@stat.fi

Publikationen i pdf-format (241,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 27.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/2010/yskp_2010_2011-09-27_tie_001_sv.html