Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.8.2014

Lönen för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade inom den privata sektorn var 3 500 euro i oktober 2013

Enligt Statistikcentralen var lönen för den ordinarie arbetstiden hos månadsavlönade inom den privata sektorn 3 503 euro i oktober 2013. Lönen för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda månadsavlönade löntagare var i genomsnitt 3 913 euro för män och 3 068 euro för kvinnor. Medianlönen var 3 100 euro, 3 533 euro för män och 2 748 euro för kvinnor. Den lägst avlönade decilens löner för ordinarie arbetstid var under 2 088 euro och den högst avlönade decilens löner översteg 5 364 euro. Den årliga stegringen av indexet för ordinarie förtjänst var under oktober–december 2,5 procent för månadsavlönade inom den privata sektorn. Statistiken över månadslönerna inom den privata sektorn omfattar uppgifter om ungefär 676 000 löntagare, av vilka 52 procent är män.

Decillönerna för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn år 2013 efter huvudgrupp i yrkesklassificeringen

Decillönerna för ordinarie arbetstid hos månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn år 2013 efter huvudgrupp i yrkesklassificeringen

År 2013 arbetade 30 procent av de månadsavlönade inom den privata sektorn som experter och 25 procent som specialister. De näst största yrkesgrupperna utgjordes av service- och försäljningspersonal (19 %), kontors- och kundtjänstpersonal (11 %) och direktörer (6 %). Den genomsnittliga åldern för löntagarna inom den privata sektorn var 43 år. Över hälften, dvs. 55 procent av de månadsavlönade var i åldern 30–49 år, medan 14 procent av löntagarna var under 30 år och 6 procent över 60 år. Både de åldersgrupps- och yrkesgruppsvisa andelarna har varit ungefär oförändrade jämfört med tidigare år.

Medellönen för experter var 3 498 euro och för specialister 4 382 euro i månaden. Månadslönerna för service- och försäljningspersonal var 2 455 euro och för kontors- och kundtjänstpersonal 2 715 euro. I de flesta yrkesgrupperna hade antingen 40–49-åringarna eller 50–59-åringarna de högsta lönerna inom sin yrkesgrupp. Undantag är specialisterna, bland vilka över 60-åringarna tjänade mest, samt övriga arbetstagare, bland vilka 30–39-åringarna tjänade mest.

Antalet månadsavlönade löntagare inom privata sektorn och medianlönerna för ordinarie arbetstid efter kön i 2013

Yrkesklassificeringens huvudgrupper Antal Medianlön för ordinarie arbetstid
Totalt Män Kvinnor Andelen kvinnor av alla,  % Totalt Män Kvinnor Kvinnors medianlön i andel av männens, %
Totalt 676 207 348 359 327 848 48,5 3 100 3 533 2 748 77,8
1 Chefer 38 211 27 698 10 513 27,5 5 948 6 134 5 329 86,9
2 Specialister 166 349 99 646 66 703 40,1 4 162 4 403 3 791 86,1
3 Experter 203 192 115 126 88 066 43,3 3 289 3 520 3 000 85,2
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 75 100 16 582 58 519 77,9 2 631 2 791 2 603 93,3
5 Service- och försäljningspersonal 127 414 44 914 82 500 64,7 2 308 2 435 2 256 92,6
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 728 387 340 46,7 2 381 2 500 2 142 85,7
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 18 507 15 875 2 632 14,2 2 725 2 783 2 461 88,4
8 Process- och transportarbetare 15 954 11 004 4 949 31,0 2 704 2 913 2 380 81,7
9 Övriga arbetstagare 29 773 16 333 13 440 45,1 2 168 2 330 2 007 86,1
Okänd 979 793 186 19,0 3 137 3 188 3 050 95,7

Sett till kön kan de månadsavlönade delas in i klart mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper. Kvinnorna var i majoritet bara bland kontors- och kundtjänstpersonal (78 %) samt service- och försäljningspersonal (65 %). I övriga yrkesgrupper varierade andelen kvinnor mellan 14 och 47 procent. Männens medianlöner var högre än kvinnornas löner i alla huvudyrkesgrupper på så vis att kvinnornas löner varierade mellan 82 och 93 procent av männens löner. Männens medianlöner var i allmänhet högre också vid jämförelse av enskilda yrken.

Mer detaljerade uppgifter om månadsavlönade inom den privata sektorn finns i databastabellerna på statistikens sida.

Begreppet lön för ordinarie arbetstid omfattar i denna statistik månadslönen, arbetstidstillägg, naturaförmånernas beskattningsvärde och provision/försäljningsprovision i genomsnitt per månad. Andelen övertidsarbete och resultatpremier ingår inte i det här lönebegreppet.


Källa: Löner inom den privata sektorn 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Nickels 029 551 3455, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (303,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 21.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/2013/yskp_2013_2014-08-21_tie_001_sv.html