Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.8.2014

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 500 euroa lokakuussa 2013

Korjattu 21.8.2014. Taulukkoa “Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan mediaaniansiot sukupuolen mukaan vuonna 2013” on korjattu. Korjatut luvut on merkitty punaisella.

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 503 euroa lokakuussa 2013. Kokoaikaisten kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansio oli miehillä keskimäärin 3 913 euroa ja naisilla 3 068 euroa. Mediaaniansio oli 3 100 euroa, miehillä 3 533 euroa ja naisilla 2 748 euroa. Vähiten ansaitsevan kymmenyksen säännöllisen työajan ansiot olivat alle 2 088 euroa ja eniten ansaitsevan kymmenyksen ansiot ylittivät 5 364 euroa. Säännöllisen ansion indeksin vuosinousu oli yksityisellä sektorilla loka-joulukuussa 2,5 prosenttia. Yksityisen sektorin kuukausipalkkatilasto kuvaa noin 676 000 palkansaajan tietoja, joista miehiä on 52 prosenttia.

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion desiilipalkat vuonna 2013 ammattiluokituksen pääluokan mukaan

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion desiilipalkat vuonna 2013 ammattiluokituksen pääluokan mukaan

Vuonna 2013 yksityisen sektorin kuukausipalkkaisista toimi 30 prosenttia asiantuntijoina ja 25 prosenttia erityisasiantuntijoina. Tämän jälkeen suurimmat ammattiryhmät olivat palvelu- ja myyntityöntekijät (19 %), toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät (11 %) ja johtajat (6 %). Yksityisen sektorin palkansaajien keskimääräinen ikä oli 43 vuotta. Yli puolet eli 55 prosenttia kuukausipalkkaisista oli 30-49-vuotiaita, kun taas alle 30-vuotiaita oli palkansaajista 14 prosenttia ja yli 60-vuotiaita 6 prosenttia. Sekä ikä- että ammattiryhmittäiset osuudet ovat edellisvuosiin verrattuina pysyneet suunnilleen samoina.

Asiantuntijoiden keskiansiot olivat 3 498 euroa ja erityisasiantuntijoiden 4 382 euroa kuukaudessa. Palvelu- ja myyntityöntekijöiden kuukausiansiot olivat puolestaan 2 455 ja toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden 2 715 euroa. Useimmissa ammattiryhmissä joko 40-49 tai 50-59 -vuotiaat olivat ammattiryhmänsä parhaimmin ansaitsevia. Poikkeuksen muodostavat erityisasiantuntijat, joiden keskuudessa eniten ansaitsevat olivat yli 60-vuotiaita sekä muut työntekijät, joiden keskuudessa eniten ansaitsevat olivat 30-39-vuotiaita.

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan mediaaniansiot sukupuolen mukaan vuonna 2013

Korjatut luvut merkitty punaisella.
Ammatin pääluokka Lukumäärä Säännöllisen työajan ansion mediaani
Yhteensä Miehet Naiset Naisten osuus kaikista,  % Yhteensä Miehet Naiset Naisten mediaanin suhde miesten mediaaniin, %
Yhteensä 676 207 348 359 327 848 48,5 3 100 3 533 2 748 77,8
1 Johtajat 38 211 27 698 10 513 27,5 5 948 6 134 5 329 86,9
2 Erityisasiantuntijat 166 349 99 646 66 703 40,1 4 162 4 403 3 791 86,1
3 Asiantuntijat 203 192 115 126 88 066 43,3 3 289 3 520 3 000 85,2
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 75 100 16 582 58 519 77,9 2 631 2 791 2 603 93,3
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 127 414 44 914 82 500 64,7 2 308 2 435 2 256 92,6
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 728 387 340 46,7 2 381 2 500 2 142 85,7
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 18 507 15 875 2 632 14,2 2 725 2 783 2 461 88,4
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 15 954 11 004 4 949 31,0 2 704 2 913 2 380 81,7
9 Muut työntekijät 29 773 16 333 13 440 45,1 2 168 2 330 2 007 86,1
Tuntematon 979 793 186 19,0 3 137 3 188 3 050 95,7

Sukupuolittain tarkasteltaessa kuukausipalkkaiset voidaan jakaa selkeästi mies- ja naisvaltaisiin ammattiluokkiin. Naiset olivat enemmistönä vain toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöissä (78 %) sekä palvelu- ja myyntityöntekijöissä (65 %). Muissa ammattiluokissa naisten osuus vaihteli 14:stä 47:ään prosenttiin. Miesten mediaaniansiot olivat naisten ansioita korkeammat kaikissa ammattien pääluokissa siten, että naisten ansioiden osuus vaihteli 82:sta 93:een prosenttiin miesten ansioista. Miesten mediaaniansiot olivat pääsääntöisesti korkeammat myös yksittäisiä ammatteja vertailtaessa.

Tarkemmat tiedot yksityisen sektorin kuukausipalkkaisista löytyvät tilaston sivulla olevista tietokantataulukoista.

Tilaston ansiokäsite säännöllisen työajan ansio sisältää kuukausipalkan, työaikalisät, luontoisetujen verotusarvon ja provision/myyntipalkkion keskimäärin kuukaudessa. Ylitöiden ja tulospalkkioiden osuutta ei lasketa tähän ansiokäsitteeseen.


Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Nickels 029 551 3455, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (325,2 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 21.8.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yskp/2013/yskp_2013_2014-08-21_tie_001_fi.html