Ajankohtaista

Fionan huoltokatkot
21.4.2021 ylimääräinen huoltokatko
12.5.2021
19.6.2021
14.7.2021
11.8.2021
15.9.2021
13.10.2021
10.11.2021
15.12.2021

Fionassa on ylimääräinen huoltokatko 21.4.2021 klo 7-11

Ylimääräinen huoltokatko tarvitaan Windows-päivitysten loppuun saattamiseksi. Aiemmassa suunnitellussa huoltokatkossa päivityspalvelin oli epäkunnossa.

16.3.2021 Uusia valmisaineistoja on tarjolla tutkimuskäyttöön

Kelan perustulokokeilun rekisteritiedot ovat saatavissa tutkimuskäyttöön. Tutkija hakee aineistolle käyttölupaa Kelasta.

Verohallinnon Tilastokeskukselle tilastotarkoituksiin toimittamat työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitustiedot (TAX_XPER) ovat uusi valmisaineisto tutkimuskäyttöön vuosilta 1995 - 2018. Aineisto sisältää maksaja- ja saajakohtaiset suoritukset mm. palkoista, muista suorituksista ja eläkkeistä.

Vuonna 2020 suhdanneheikentymän vuoksi käyttöön otettuja yritystuki-instrumentteja on lisätty yritystukitietokantaan (FIRM_SUBSID). Oma-aloitteisia veroja ja työnantajasuorituksia (FIRM_VAT) koskevan aineiston päivityksiä on myös nopeutettu. 

Aineistokuvaukset ovat nähtävissä Taika-tutkimusaineistokatalogissa.

11.2.2021 Fionan uusi osoite on https://fiona.stat.fi

Fionan uusi osoite https://fiona.stat.fi on nyt käytössä ja toimii rinnan vanhan osoitteen (https://eta2.csc.fi) kanssa.

22.12.2020 Mahdollisia häiriöitä Fionassa 7.1.2021

CSC:n tallennusjärjestelmässä tehdään huoltotöitä torstaina 7.1.2021 klo 8:30 alkaen. Tämä voi aiheuttaa häiriöitä Fiona-järjestelmän tallennusjärjestelmässä. Huoltokatko pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä.

3.11.2020 Hakemusten käsittelyjärjestys muuttunut

Hakemuksen sijoitus työjonossa määräytyy jatkossa "hakemus valmis"-päivämäärän mukaan.

Hakemus on valmis, kun se saapuessaan sisältää alla mainitut tiedot tai kun täydennyspyynnön mukaiset tiedot on toimitettu tutkijapalveluihin.  Käsittelyjärjestyksen määräytymisen muutos koskee kaikkia työjonon hakemuksia.

Käsittelyn sujuvoittamiseksi tarkistamme vastaanottovaiheessa tutkijapalveluissa, onko hakemus valmis käsiteltäväksi eli sisältääkö hakemus seuraavat tiedot:

  • Hakijan tiedot
  • Tietojen käyttötarkoitus 
  • Tutkimussuunnitelman tiivistelmä / tutkimussuunnitelma (Pakollinen vain, jos kyseessä aineistohakemus)
  • Tilastokeskuksesta pyydetyt tiedot (Pakollinen vain, jos kyseessä aineistohakemus)
  • Aineiston arvioitu käyttöaika  
  • Aineiston käyttötapa 
  • Salassapitositoumukset (toimitettu hakemuksen liitteenä tai aiemmin)
  • Allekirjoitus

Hakemuksen tarkistamisen jälkeen saatte vastaanottokuittauksen tutkijapalveluista. Jos hakemuksessa on puutteita, saatte täydennyspyynnön hakemukseen liittyen. Hakemus saa paikan työjonosta vasta, kun täydennyspyynnön mukaiset tiedot on toimitettu.

Käsittelyn sujuvuuden kannalta pyydämme vastaamaan täydennyspyyntöihin sekä muihin hakemusten käsittelyyn liittyviin yhteydenottoihimme mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa viestin vastaanottamisesta.

Järjestelmäpäivitys aiheuttaa edelleen jonkin verran viiveitä Tilastokeskuksen kirjaamossa, pahoittelemme viiveestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

1.10.2020 Uusi hakemuslomake käytössä

Olemme ottaneet käyttöön uuden käyttölupahakemuspohjan kevään 2020 aikana. Uusi hakemuspohja löytyy lomakkeet-sivulta.

Yksityiskohtaiset ohjeet hakemuksen täyttämiselle löytyvät käyttölupahakemusohjeesta (pdf).
Otamme vastaan hakemuksia 1.9.2020 alkaen vain uudella hakemuspohjalla. Jos hakemus lähetetään vanhentuneella käyttölupapohjalla, pyydämme vastaanottovaiheessa toimittamaan hakemuksen uudestaan uutta hakemuspohjaa käyttäen. Vain uudella hakemuspohjalla saapuneet hakemukset voidaan kirjata työjonoon.

30.9.2020 FIONA-etäkäyttöjärjestelmän vanha versio poistuu käytöstä

FIONA-etäkäyttöjärjestelmän vanha versio poistuu käytöstä 30.9.2020. Kirjautuminen uuteen järjestelmään tapahtuu osoitteen https://eta2.csc.fi kautta. Lisätietoja: tutkijapalvelut@stat.fi.

28.9.2020 Viive hakemusten vastaanotossa 1.-5.10.2020 teknisen päivityksen vuoksi

Tilastokeskuksen kirjaamon asiakaspalvelu ei palvele 1.10. – 5.10 teknisen päivityksen vuoksi. Asiakirjoja voi toimittaa myös tuona aikana, mutta ne käsitellään vasta 6.10. alkaen. Viive koskee myös tutkijoiden käyttölupahakemusten vastaanottoa.

31.1.2020 Tehostamme käyttölupahakemusten käsittelyä

Tutkijapalveluiden räätälöityjen aineistopyyntöjen käyttölupahakemusten käsittely on valitettavasti pahasti ruuhkautunut. Pyrimme parhaillaan tehostamaan toimintaamme ja hankkimaan lisäresursseja jonojen purkamiseen. Tulemme esimerkiksi selkeyttämään hakuprosessia sekä palveluihimme liittyviä ohjeistuksia ja lomakkeita.

Hakemusten käsittelyn tehostamiseksi olemme ottaneet käyttöön myös erillisen työjonon pelkästään valmisaineistoja sisältäville hakemuksille. Tällä hetkellä räätälöidyissä aineistoissa on noin 10 kuukautta kestävä viive hakemuksen saapumisesta käsittelyyn pääsemiseen. Valmisaineistojen jono on huomattavasti lyhyempi, noin 2–3 kuukautta.

Lisätietoja: Ruuhkatiedote (pdf)

 

17.6.2019 Julkaisulista päivitetty

 

Tutkijapalvelut ylläpitää listaa julkaisuista, joissa on käyetty Tilastokeskuksen yksikkötason aineistoja:

Mikäli julkaisusi ei ole mukana listassa, pyydämme ilmoittamaan julkaisusi tiedot osoitteeseen tutkijapalvelut@stat.fi

15.2.2019 Yhteenveto Tutkijapalveluiden asiakastyytyväisyyskyselystä

Tutkijapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely lähetettiin syksyllä 2018 kaikille asiakkaillemme, joilla on voimassaoleva käyttölupa Tilastokeskuksen yksikkötason aineistoihin. Kyselyyn vastasi yhteensä 162 henkilöä. Katso yhteenveto asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista (pdf).

1.2.2019 Uudet etäkäyttölomakkeet

Tutkijapalvelut ottaa käyttöön uudet etäkäyttölomakepohjat 1.2.2019 alkaen. Uusitut lomakkeet ovat etäkäyttösitoumus, etäkäyttösitoumus ulkomailta ja organisaation tietoturvaselvitys. Etäkäyttöön tarvittavat lomakepohjat toimitetaan hakijan täytettäväksi hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Tutkijapalvelut ei ota vastaan vanhanmallisia etäkäyttösitoumuksia 1.2.2019 jälkeen. Lisätietoja: tutkijapalvelut@stat.fi

 

9.7.2018 Tutkijapalvelut lopettaa FLEED-valmisaineistokokonaisuuden päivitykset

 

Viimeisin FLEED-aineistovuosi tulee olemaan tilastovuosi 2016. Käytännössä tämä tarkoittaa, että FLEED-aineistokokonaisuus päivitetään viimeisen kerran vuoden 2018 lopulla ja julkaistaan vuoden 2019 alussa. Lisätietoa löydät tiedotteesta.

21.5.2018 Tutkijapalveluiden päivystyspuhelinnumero poistunut käytöstä

Jatkossa kaikki yhteydenotot tutkijapalveluihin tapahtuvat sähköpostilla osoitteeseen tutkijapalvelut@stat.fi. Voit myös halutessasi jättää sähköpostilla soittopyynnön, jossa kerrot yhteystietosi ja mitä soittopyyntösi koskee.

Taika-Tutkimusaineistokatalogi julkaistu

Taika-tutkimusaineistokatalogi esittelee tutkimuskäyttöön tarkoitettuja yksikkötason aineistoja. Aineistokatalogi sisältää aineistojen yleiskuvausten lisäksi muuttujat ja niiden kuvaukset.

Pysyvä yhteistyöverkosto rekisteriviranomaisista

Tilastokeskus on asettanut pysyvän yhteistyöryhmän, johon kuuluu 18 rekisteriviranomaistahoa. Tutkimuskäyttöön tietoja luovuttavien viranomaisten yhteistyöryhmä kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa. Ryhmän tehtäviä ovat esimerkiksi käsitellä tietojen luovuttamismenettelyjä ja muita periaatteellisia linjauksia, sekä toimia yhteistyötekijänä tutkimusaineistojen tuottamista ja käyttöä koskevissa asioissa.