Tilastoinnin merkityksen ymmärtäminen lisää tutkimuksiin osallistumista

  1. Katoa analysoitiin laatututkimuksen avulla
  2. 59 prosenttia osallistui
  3. Kadon kato
  4. Myönteiset käsitykset lisääntyvät tiedon myötä
  5. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen vastaamisen motiivina
  6. Haastatteluun osallistuneet äänestivät eduskuntavaaleissa
  7. Puhelinkulttuurin muutos on yksi kadon lisääntymisen syy
  8. Todennäköisyys päätyä otokseen on pieni
  9. Tiedonkerääjän tehtävänä on perustella tutkimuksen tärkeys

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Puhelinkulttuurin muutos on yksi kadon lisääntymisen syy

Laatututkimukseen osallistuneiden vastausten perusteella voidaan päätellä, että tutkimuksiin osallistumattomuus ei liity niiden rasittavuuteen tai tutkimusten arvostuksen puutteeseen. Haastatteluista pois jäävät eivät myöskään ole niitä, joita yhteiskunnallinen vaikuttaminen ei kiinnostaisi — kun sitä mitataan äänestyskäyttäytymisellä. Muutoinkaan he eivät poikkea merkittävästi tutkimuksiin osallistuneista.

Missä siis vika? Tutkimuksien kato on jaettavissa kieltäytyneisiin ja tavoittamattomiin. Aikuiskoulutustutkimuksen tapaisissa määräajoin toistettavissa tutkimuksissa, joissa tiedonkeruuaika oli kolmesta kuukaudesta puoleen vuoteen, on kieltäytyminen usein suurin tutkimuksen katoon johtava syy. Toisaalta esimerkiksi työvoimatutkimuksessa, jossa tiedonkeruu on jatkuvaa ja tiedonkeruuaika on 2–3 viikkoa, on vastaamattomista useampi kuin joka toinen jäänyt tavoittamatta.

Koko 2000-luvun on tavoittamattomien osuus kasvanut. Vuonna 2000 aikuiskoulutustutkimuksen kadosta alle viidesosa johtui siitä, ettei otokseen valittua tavoitettu. Vuonna 2006 osuus oli jo neljännes.

Puhelinkulttuuri on muuttunut täysin kahdessakymmenessä vuodessa. Matkapuhelinten yleistyttyä moni jättää vastaamatta puheluun, jos ei tunne soittajaa tai ei muuten halua vastata.

Puhelimet ovat nykyisin henkilökohtaisia ja lähes identiteetin jatkeita. Enää ei ole tapana vastata toisen henkilön puhelimeen, joten kotitalouden muut jäsenet eivät voi auttaa tutkimukseen valitun tavoittamisessa. Nykyaika ja nopea tekninen kehitys eivät siis tältä osin ole tuoneet helpotusta tilastohaastattelijan mahdollisuuksiin tavoittaa vastaajia.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 7.3.2011

Jaa