Käsitteet
Käyttötulot


Perheen käyttötuloilla tarkoitetaan rahamäärää, joka saadaan vähentämällä valtionveronalaisista tuloista maksetut verot ja lisäämällä näin saatuihin perheen nettotuloihin merkittävimmät verottomat sosiaaliturvaetuudet ja tulonsiirrot lukuun ottamatta perheiden välisiä tulonsiirtoja.

Käyttötulot on määritelty rekisteritietoja käyttäen perheille ja asuntokunnille vuodelta 1995 ja määritellään suunnilleen samalla tavalla vuodelta 2000.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa