Käsitteet
Työikäinen väestö


Työikäiseen väestöön kuuluvat kaikki 15-74 -vuotiaat henkilöt.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa