Käsitteet
Tutkimusmääräraha


Valtion talousarviossa tutkimus- ja kehittämistoimintaan kohdennetut määrärahat ja myöntämisvaltuudet.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • OECD

Jaa