Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 6.11.2012

Kuntien menojen kasvu kiihtyi vuonna 2011

Kuntien käyttökustannukset, ilman liikelaitoksia, kasvoivat 5,0 prosenttia vuonna 2011. Käyttökustannukset olivat yhteensä 36,7 miljardia euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 1,7 miljardia euroa. Menojen kasvu kiihtyi hieman vuodesta 2010, jolloin kasvua oli 3,6 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastosta, joka sisältää kaikkien 336 kunnan ja 164 kuntayhtymän tiedot vuodelta 2011.

Kuntien käyttökustannukset ja -tuotot vuonna 2011, miljoonaa euroa 1)

  Käyttökustannukset 2) Käyttötuotot 2)
Yhteensä,
milj. €
Muutos, % Yhteensä,
milj. €
Muutos, %
Yleishallinto yhteensä 1 451 2,2 475 3,4
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 20 087 5,6 2 658 3,7
Opetus- ja kulttuuritoimi yhteensä 8 003 3,0 641 9,8
Muut palvelut yhteensä 7 140 6,1 5 611 4,9
Käyttötalous yhteensä 36 681 5,0 9 384 4,8
1) Kunnan liikelaitosmallia noudattavat liikelaitokset eivät sisälly taulukkoon.
2) Käyttökustannuksiin sisältyvät toimintamenot, poistot ja arvonalentumiset sekä vyörytysmenot. Käyttötuottoihin sisältyvät toimintatulot ja vyörytystulot.

Sosiaali- ja terveystoimen menot muodostivat 54,8 prosenttia kuntien koko käyttötalouden kustannuksista. Vuonna 2011 kuntien sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset olivat yhteensä 20 miljardia euroa. Menot nousivat 5,6 prosenttia edellisestä vuodesta. Suurin osa sosiaali- ja terveystoimen kustannuksista, 27,8 prosenttia, kohdistui erikoissairaanhoitoon. Kuntien opetus- ja kulttuuritoimen kustannukset kasvoivat 3,0 prosenttia edellisestä vuodesta. Vuonna 2011 kustannukset olivat yhteensä 8 miljardia euroa, josta 4,6 miljardia euroa ohjautui perusopetukseen. Opetus- ja kulttuuritoimen osuus kuntien käyttötalouden kustannuksista oli 21,8 prosenttia.

Kuntien käyttökustannuksista 12,5 miljardia euroa oli palkkoja ja henkilösivukuluja. Palvelujen ostot yhteensä muodostivat menoista 15,7 miljardia euroa. Käyttötuotot olivat yhteensä 9,4 miljardia euroa, josta suurin osuus tuli myyntituloista.

Kuntayhtymien käyttökustannukset, ilman liikelaitoksia ja liikelaitoskuntayhtymiä, nousivat 4,5 prosenttia vuonna 2011. Käyttökustannukset olivat yhteensä 11,2 miljardia euroa. Sektoreittain tarkasteltuna kuntayhtymien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset kasvoivat 4,0 prosenttia, opetus- ja kulttuuritoimen kustannukset 3,7 prosenttia sekä muiden palvelujen kustannukset 8,7 prosenttia. Vuonna 2011 kuntayhtymien sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset olivat yhteensä 8,4 miljardia euroa, josta 73,5 prosenttia ohjautui erikoissairaanhoitoon. Opetus- ja kulttuuritoimen menoista 74,0 prosenttia kohdistui ammatilliseen koulutukseen.


Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2011. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Lea Vuorinen 09 1734 3358, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (11 sivua 285,8 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 6.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2011/ktt_2011_2012-11-06_tie_001_fi.html