Inkomst och konsumtion

Ämnesområdet omfattar statistik över informationssamhället, bl.a. forskning och utveckling, dess finansiering och de resurser som används för forskningen samt de patent som företagen sökt och statistik över innovationsverksamhet. Innehåller också statistik över användningen av informations- och kommunikationsteknologi samt telekommunikation.

Statistik

Hushållens förmögenhet
Förmögenhetsundersökningen beskriver hushållens förmögenhet: den totala förmögenheten, dess sammansättning och fördelning mellan olika befolkningsgrupper.
Hushållens konsumtion
Statistikcentralens konsumtionsundersökning producerar uppgifter om förändringar i hushållens konsumtionsutgifter och om skillnader i konsumtionen efter befolkningsgrupp.
Inkomstfördelningsstatistik
Inkomstfördelningsstatistiken beskriver fördelningen av hushållens årsinkomster och inkomstskillnader mellan olika befolkningsgrupper.
Konsumentbarometern
Konsumenternas planer och förväntningar med anknytning till ekonomiska frågor.
Skattepliktiga inkomster
Statistiken skattepliktiga inkomster(tidigare Inkomst och förmögenhetsstatistik) beskriver privatpersoners skattepliktiga inkomster, skulder och beskattning.
Statistik över skuldsättning
Statistiken över skuldsättning beskriver privatpersoners och bostadshushållens skulder.
Totalstatistik över inkomstfördelning
Totalstatistiken över inkomstfördelningen beskriver årsinkomsterna i registerhushållen och fördelningen av dem speciellt ur regional synvinkel.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>


Kommande offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

 • Konsumentbarometern 2018, februari (på finska, på svenska, på engelska)
  27.2.2018
 • Inkomstfördelningsstatistik 2016, Låg inkomst (på finska, på svenska, på engelska)
  2.3.2018
 • Hushållens konsumtion 2016 (på finska, på svenska, på engelska)
  13.3.2018
 • Inkomstfördelningsstatistik 2016, inkomstskillnader mellan befolkningsgrupper (på finska, på svenska, på engelska)
  23.3.2018
 • Konsumentbarometern 2018, mars (på finska, på svenska, på engelska)
  27.3.2018
 • Inkomstfördelningsstatistik 2016, inkomst, boende och boendeutgifter (på finska, på svenska, på engelska)
  28.3.2018
 • Hushållens konsumtion 2016, Avstånd till service (på finska, på svenska, på engelska)
  19.4.2018
 • Konsumentbarometern 2018, april (på finska, på svenska, på engelska)
  27.4.2018
 • Hushållens konsumtion 2016, Offentliga välfärdstjänster (på finska, på svenska, på engelska)
  17.5.2018
 • Inkomstfördelningsstatistik 2016 (på finska, på svenska, på engelska)
  24.5.2018
 • Konsumentbarometern 2018, maj (på finska, på svenska, på engelska)
  28.5.2018
 • Hushållens förmögenhet 2016 (på finska, på svenska, på engelska)
  5.6.2018
 • Statistik över skuldsättning 2017 (på finska, på svenska, på engelska)
  21.6.2018
 • Konsumentbarometern 2018, juni (på finska, på svenska, på engelska)
  27.6.2018
 • Konsumentbarometern 2018, juli (på finska, på svenska, på engelska)
  27.7.2018
 • Konsumentbarometern 2018, augusti (på finska, på svenska, på engelska)
  27.8.2018
 • Konsumentbarometern 2018, september (på finska, på svenska, på engelska)
  27.9.2018
 • Konsumentbarometern 2018, oktober (på finska, på svenska, på engelska)
  29.10.2018
 • Konsumentbarometern 2018, november (på finska, på svenska, på engelska)
  27.11.2018
 • Skattepliktiga inkomster 2017 (på finska, på svenska, på engelska)
  17.12.2018
 • Totalstatistik över inkomstfördelning 2017, inkomstskillnader (på finska, på svenska, på engelska)
  18.12.2018
 • Totalstatistik över inkomstfördelning 2017, inkomstutvecklingen efter område (på finska, på svenska, på engelska)
  18.12.2018
 • Inkomstfördelningsstatistik 2017, Låg inkomst (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  19.12.2018
 • Konsumentbarometern 2018, december (på finska, på svenska, på engelska)
  27.12.2018

Statistikkalendarium >>>


Senaste pressmeddelanden

Alla pressmeddelanden >>>

Dela