Inkomst och konsumtion

Ämnesområdet omfattar statistik över informationssamhället, bl.a. forskning och utveckling, dess finansiering och de resurser som används för forskningen samt de patent som företagen sökt och statistik över innovationsverksamhet. Innehåller också statistik över användningen av informations- och kommunikationsteknologi samt telekommunikation.

Statistik

Hushållens förmögenhet
Förmögenhetsundersökningen beskriver hushållens förmögenhet: den totala förmögenheten, dess sammansättning och fördelning mellan olika befolkningsgrupper.
Hushållens konsumtion
Statistikcentralens konsumtionsundersökning producerar uppgifter om förändringar i hushållens konsumtionsutgifter och om skillnader i konsumtionen efter befolkningsgrupp.
Inkomstfördelningsstatistik
Inkomstfördelningsstatistiken beskriver fördelningen av hushållens årsinkomster och inkomstskillnader mellan olika befolkningsgrupper.
Konsumenternas förtroende
Konsumenternas syn på ekonomiska frågor samt förväntningar och avsikter med anknytning till dem.
Statistik över skuldsättning
Statistiken över skuldsättning beskriver privatpersoners och bostadshushållens skulder.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>


Kommande offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

 • Konsumenternas förtroende 2020, oktober (på finska, på svenska, på engelska)
  27.10.2020
 • Konsumenternas förtroende 2020, november (på finska, på svenska, på engelska)
  27.11.2020
 • Inkomstfördelningsstatistik 2019, inkomstskillnader (internationell jämförelse) (på finska, på svenska, på engelska)
  16.12.2020
 • Inkomstfördelningsstatistik 2019 (på finska, på svenska, på engelska)
  17.12.2020
 • Inkomstfördelningsstatistik 2019, Låg inkomst (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  18.12.2020
 • Konsumenternas förtroende 2020, december (på finska, på svenska, på engelska)
  28.12.2020

Statistikkalendarium >>>


Senaste pressmeddelanden

Alla pressmeddelanden >>>