Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kaupan toimialakatsaus II/2005

  1. Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta
  2. Kaupan liikevaihdon kasvu kiihtyi
  3. Kaupan työllisten määrä, palkkasumma ja osa-aikaiset kasvussa
  4. Kaupan näkymät
  5. Fokus: Kodintekniikan myynti ripeässä kasvussa
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta

Kaupan liikevaihto kasvoi ripeästi vuoden 2005 toisella neljänneksellä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Myynnin arvo on kasvanut huomattavasti nopeammin kuin myynnin määrä polttoaineiden hintojen nousun myötä. Liikevaihto kohosi sekä auto- ja tukkukaupassa että vähittäiskaupassa toisella neljänneksellä. Samaan aikaan työllisten määrän ja palkkasumman kasvu jatkui koko kaupassa. Myyntiodotukset ovat kuitenkin heikentyneet loppuvuodelle. Lisäksi kaupan yritykset arvioivat, että henkilöstön määrä ei nouse seuraavan kolmen kuukauden aikana.

Auto- ja vähittäiskaupan myynnin kasvua kiihdyttivät kaiken kokoiset yritykset toisella neljänneksellä. Kahtena edeltävänä neljänneksenä erityisesti pienet ja suuret yritykset pitivät autokaupan liikevaihdon nousua yllä. Vähittäiskaupan kasvu oli lähes pelkästään suurten yritysten varassa vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten luottamus pysyi vahvana vuoden 2005 toisellakin neljänneksellä. Alan myynnin odotettiin kasvavan vuoden alkupuoliskoa nopeammin, mutta työllisten määrän ei arvoitu enää lisääntyvän heinä- ja lokakuun välisenä aikana.

Myös tukkukaupan myynnin kasvua siivittivät vuoden 2005 toisella neljänneksellä kaiken kokoiset yritykset. Viimeisen neljän neljänneksen aikana etenkin keskisuuret yritykset ovat vauhdittaneet tukkukaupan liikevaihdon ripeää nousua. Huhti-kesäkuussa niiden vaikutus myynnin kasvuun oli lähes yhtä suuri kuin pienten ja suurten yritysten vaikutus yhdessä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.9.2005