Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kaupan toimialakatsaus II/2005

  1. Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta
  2. Kaupan liikevaihdon kasvu kiihtyi
  3. Kaupan työllisten määrä, palkkasumma ja osa-aikaiset kasvussa
  4. Kaupan näkymät
  5. Fokus: Kodintekniikan myynti ripeässä kasvussa
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kaupan työllisten määrä, palkkasumma ja osa-aikaiset kasvussa

Kaupan palkkasumma kasvoi 6 prosenttia ja työllisten määrä yli 3 prosenttia vuoden 2005 toisella neljänneksellä. Palkkasumma kasvoi nopeammin kuin ansiotasoindeksi, joka kuvaa kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansioiden kehitystä. Työllisten määrä on ollut yli 3 prosentin kasvussa viimeisten kolmen neljänneksen ajan.

Moottoriajoneuvojen kaupassa ja vähittäiskaupassa työllisyys oli reippaassa nousussa vuoden 2005 toisella neljänneksellä. Tukkukaupassa työllisyys sen sijaan väheni hieman samaan aikaan. Siten koko kaupan työllisten kasvu pysyi maltillisena vuoden toisellakin neljänneksellä.

Kuvio 3. Kaupan palkkasumman, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän kehitys neljänneksittäin

Osa-aikaisten työllisten määrä kasvoi toisella neljänneksellä 15,4 prosenttia kaupassa. Osa-aikaisten työntekijöiden osuus työllisistä on hieman lisääntynyt vuoden 2004 kolmannesta neljänneksestä saakka kaupan alalla. Kaupan osa-aikaisten osuus kaikista työllisistä on ollut noin neljännes viimeisten neljän neljänneksen aikana.

Osa-aikaisia on erityisesti vähittäiskaupassa. Vähittäiskaupan osa-aikaisten osuus työllisistä on ollut viimeisten neljän neljänneksen aikana noin 40 prosenttia. Vuoden 2004 kolmannesta neljänneksestä alkanut koko kaupan osa-aikaisten osuuden kasvu työllisistä johtuu suurimmalta osalta vähittäiskaupan osa-aikaisten määrän kasvusta.

Kuvio 4. Kaupan työllisten ja osa-aikaisten määrän kehitys

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.9.2005