Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus III/2005

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Investoinnit rakentamiseen kovassa kasvussa
  3. Rakennusyritysten liikevaihto vahvassa kasvussa
  4. Rakennuskustannusten nousu taittui
  5. Rakentamisen työttömien määrä vähenee yhä
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset myönteisiä
  7. Fokus: Itäisen Euroopan rakentaminen vahvassa kasvussa
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Investoinnit rakentamiseen kovassa kasvussa

Rakennusinvestoinnit kasvoivat kolmannella vuosineljänneksellä peräti 13 prosenttia vuodentakaisesta. Vuoden alusta investointien kasvuvauhti on kaksinkertaistunut. Heinä-syyskuussa maarakennusinvestoinnit kasvoivat 11 prosenttia ja investoinnit talonrakennuksiin 13 prosenttia. Investoinnit asuinrakennuksiin ja muihin rakennuksiin kasvoivat molemmat aiempia neljänneksiä nopeammin. Investoinnit muihin talonrakennuksiin kasvoivat 14 prosenttia ja investoinnin asuinrakennuksiin reilun 12 prosenttia.

Tammi- kesäkuussa investoinnit maa- ja vesirakentamiseen kasvoivat selvästi hitaammin kuin viime vuoden alkupuoliskolla. Kolmannella vuosineljänneksellä oltiin kuitenkin edellisen vuoden kasvuvauhdissa, 11 prosentin kasvussa.

Kuvio 1. Investoinnit rakentamiseen

Vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä rakennustöitä aloitettiin kaikkiaan reilun 12 miljoonan kuutiometrin verran, mikä on 7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2004 vastaavana aikana. Kolmannella neljänneksellä myös aloitettujen asuinrakennuskuutioiden määrä jatkoi kasvuaan ensimmäisen neljänneksen notkahduksen jälkeen. Asuinrakennusten aloitukset kasvoivat noin 6 prosenttia ja muiden rakennusten aloitukset noin 8 prosentilla. Muiden kuin asuinrakennusten aloituksia kasvatti teollisuus- ja varastorakennusten ryhmä, jossa uuden ydinvoimalan kuutiot olivat suurin yksittäinen kasvutekijä. Asuinrakennusten osuus kaikista aloitetuista kuutioista oli kolmannes, näistä 70 prosenttia oli pientaloissa. Vuoden kolmannella neljänneksellä vapaa-ajan asuntojen aloitukset kasvoivat 17 prosenttia.

Tammi-syyskuussa uudisrakennustöitä käynnistettiin yhteensä lähes 33 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 10 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna vastavana aikana. Aloitettujen rakennusten kuutiomäärää kasvattivat eniten teollisuus- ja varastorakennusten, maatalousrakennusten ja asuinrakennus aloitukset. Vastaavasti liike- ja toimistorakennusten kuutiomäärä väheni selvästi.

Tammi-syyskuussa aloitettiin yli 26 800 uuden asunnon rakentaminen, mikä on 2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Pientalotaloasuntojen määrä kasvoi 11 prosenttia ja rivitaloasuntojen määrä 3 prosenttia. Aloitettujen kerrostaloasuntojen määrä väheni 6 prosenttia vuotta aiemmasta. Pientalojen kuutiomääräisen rakentamisen osuus koko asuinrakentamisesta on lisääntynyt jatkuvasti vuodesta 1996.

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi kiri vahvaan 7 prosentin kasvuun kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä. Edellisellä neljänneksellä oltiin vain 2 prosentin kasvussa. Volyymin kasvua nopeutti muiden kuin asuinrakennusten volyymin lähes 9 prosentin kasvu sekä asuinrakentamisen volyymin kasvun vahvistuminen nollan tuntumasta lähes 6 prosenttiin. Asuinrakennuksille myönnettiin 2004 loppuvuonna rakennuslupia edellisvuotta selvästi vähemmän. Tämä näkyi aloitusten vähenemisenä vuoden 2005 alkupuolella. Vuoden 2005 mittaan lupia on myönnetty selvästi aiempaa enemmän ja tämä tulee kasvattamaan rakentamisen volyymia.

Kuvio 2. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 13.1.2006