Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus III/2005

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Investoinnit rakentamiseen kovassa kasvussa
  3. Rakennusyritysten liikevaihto vahvassa kasvussa
  4. Rakennuskustannusten nousu taittui
  5. Rakentamisen työttömien määrä vähenee yhä
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset myönteisiä
  7. Fokus: Itäisen Euroopan rakentaminen vahvassa kasvussa
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Rakennuskustannusten nousu taittui

Rakennuskustannukset nousivat heinä-syyskuussa selvästi aiempaa hitaammin 3,5 prosenttia . Rakentamisen kustannustaso on noussut selvästi yleistä kustannuskehitystä nopeammin vuodesta 2003 alkaen. Rakennuskustannusten nousu on kiihtynyt tasaisesti vuoden 2004 alusta lähtien kunnes nousu alkoi hidastua vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä. Tammikuusta syyskuuhun kokonaisindeksi on noussut 2,5 prosenttia, mikä on kuitenkin 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajanjaksona.

Rakentamisen kustannuksia on lähes vuoden ajan nostanut eniten tarvikepanosten hintojen nousu, joka johtuu pitkälti teräspohjaisten rakennustarvikkeiden hintojen noususta. Värimetallien korkeat maailmanmarkkinahinnat eivät sen sijaan näy rakennuskustannusindeksissä yhtä selvästi. Tarvikepanosten hinnan nousu on hidastunut toukokuusta lähtien. Teräksen noin vuosi sitten alkanut hinnan nousu on taittunut ja sen vaikutus tarvikehintojen nousuun alkaa heiketä. Myös muiden raaka-aineiden maailman markkinahinnat ovat nousseet, mutta niiden hintakehitys ei ole heijastunut yhtä selvästi rakennuskustannusindeksiin vaikka yksittäisen kupariputken hinta onkin noussut selvästi. Vuoden aikana eniten kallistunut tarvikeryhmä onkin LVI-tarvikkeet. Näiden tarvikkeiden hinnat ovat nousseet vuodessa noin 5 prosenttia.

Maa- ja vesirakentamisen kustannusnousu kiihtyi edelleen reiluun 6 prosenttiin. Maa- ja vesirakentamisen työlajeista eniten kallistuivat päällystystyöt lähes 10 prosentilla, maarakennetyöt ja kalliotyöt noin 6 prosentilla. Eniten kustannuksia vuodessa nostivat oman kaluston kustannukset ja materiaalien hinnat. Öljyn hinnan kohoaminen on vaikuttanut oman kaluston kustannuksiin varsinkin polttoaineiden ja energian kallistumisen kautta ja materiaalikuluihin nostamalla bitumin hintaa.

Kuluttajahinnat nousivat vuoden kolmannella neljänneksellä yhden prosentin. Pidemmällä aikavälillä kuluttajahintojen nousunopeus on jatkuvasti hidastunut ja rakennuskustannusten nopeutunut. Talonrakentamisen ja maa- ja vesirakentamisen rakennuskustannukset ovat nousseet vuoden 2002 kolmannesta neljänneksestä lähtien nopeammin kuin yleinen hintataso. Ero kustannusten nousuvauhdissa on tänä vuonna ollut noin 2,5 - 3 prosenttiyksikköä.

Kuvio 4. Rakennuskustannusindeksi

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 13.1.2006