Palvelualojen toimialakatsaus II/2006

  1. Yhteenveto palvelualojen suhdannetilanteesta
  2. Palvelualojen liikevaihdon kasvu voimistui vuoden toisella neljänneksellä
  3. Palvelualojen työllisyys kohentui vuoden toisella neljänneksellä
  4. Palvelualojen luottamus sukelsi toisella vuosineljänneksellä
  5. Fokus: Kiinteistövälitysalalla eletty pitkään nousukautta
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittajat: Aki Niskanen (09) 1734 2657, Ulla Virtanen (09) 1734 2702
Fokuksen kirjoittaja: Ulla Virtanen (09) 1734 2702
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto palvelualojen suhdannetilanteesta

Palveluiden suhdannekehitys pysyi suotuisana kuluvan vuoden toisella neljänneksellä, liikevaihdon kasvun kohentuessa vuoden alusta. Kasvun takana oli kaikkien päätoimialojen hyvä kehitys toisella vuosineljänneksellä. Palvelualojen yrityksistä 55 prosenttia kasvatti liikevaihtoaan huhti-kesäkuun välisenä aikana. Tuottajahintojen nousu pysyi maltillisena, hintojen noustessa eniten kuljetusalalla ja tietojenkäsittelypalveluissa ja vastaavasti laskien eniten teleliikenteessä.

Palvelualojen työllisyys parantui toisella vuosineljänneksellä. Osa-aikaisen työvoiman käyttö pieneni ensimmäisestä neljänneksestä ja työttömien määrä jatkoi laskuaan. Palkkasumma kasvoi vuoden takaisesta vastaavasta ajankohdasta. Palkkasumman nousun takana olivat erityisesti pienet alle 50 henkeä työllistävät yritykset. Yli 60 prosentilla palvelualojen yrityksistä palkkasumma kohosi verrattuna vuodentakaiseen vastaavaan ajankohtaan.

Palvelualojen luottamus laski rajusti vuoden toisella neljänneksellä. Suhdannenäkymien laskuun on vaikuttanut viimeaikaisen liiketoimintatilanteen heikentyminen, kysynnän lievä hiipuminen sekä odotukset työllisyystilanteen huonontumisesta. Tuoreimpien, kuluvan vuoden elokuun, luottamuslukujen valossa alan suhdannenäkymät näyttävät kuitenkin pysyvän tulevina kuukausina positiivisina.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.9.2006