Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Palvelualojen toimialakatsaus II/2006

  1. Yhteenveto palvelualojen suhdannetilanteesta
  2. Palvelualojen liikevaihdon kasvu voimistui vuoden toisella neljänneksellä
  3. Palvelualojen työllisyys kohentui vuoden toisella neljänneksellä
  4. Palvelualojen luottamus sukelsi toisella vuosineljänneksellä
  5. Fokus: Kiinteistövälitysalalla eletty pitkään nousukautta
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Palvelualojen luottamus sukelsi toisella vuosineljänneksellä

Palvelualojen suhdannenäkymät laskivat voimakkaasti vuoden toisella neljänneksellä. Luottamus laski pitkästä aikaa alle EU:n keskimääräisen tason. Kotimaisten palveluyritysten luottamus on vuoden 2004 alkupuolelta asti ollut selvästi suuria EU talouksia vahvempi. Laskun taustalla on etenkin viimeaikaisen liiketoimintatilanteen heikentyminen. Niin ikään kysynnän lievä hiipuminen ja odotukset tulevien kuukausien työllisyydestä laskivat palveluyritysten luottamusta. Tuoreimmat luvut kuluvan vuoden elokuulta ennakoivat kuitenkin alan suhdannenäkymien pysyvän edelleen hyvinä. Odotukset sekä kysynnän että työllisyyden kehityksestä tulevina kuukausina näyttävät vahvoilta.

EU:n alueen palveluyritysten keskimääräinen luottamus pysyi edeltäneen vuosineljänneksen tasolla. Suurista maista Iso-Britannian palvelusektorin luottamus notkahti alaspäin toisella vuosineljänneksellä. Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut merkittävästi koko EU:n palvelusektorin luottamukseen, sillä suurista maista sekä Ranskan että Saksan suhdanneodotukset pysyivät vakaina.

Kuvio 3. Palvelualojen luottamus

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.9.2006