Maassamuuton suuri linja 1880-luvulta lähtien:
Savotta-Suomesta Rannikko-Suomeen

  1. Jako Rannikko- ja Savotta-Suomeen
  2. Kaupunginvastainen perinne siirtynyt
  3. Muuttajien määrä kasvanut jatkuvasti
  4. Muutettu samoilta alueilta samoille alueille
  5. Julkinen valta edistänyt ja rajoittanut muuttamista
  6. Tulevaisuudessa vaikuttaa enemmän rakenne kuin määrä
  7. Erityispiirteet näkyvät pitkällä aikavälillä

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Muuttajien määrä kasvanut jatkuvasti

Toiseksi, muuttajien määrä on asettunut jokaisen suuren historiallisen käännekohdan jälkeen aikaisempaa korkeammalle tasolle lukuun ottamatta sotavuosia ja "aluepolitiikan kultakautta" vuosina 1975-1990. Seesteiset ajat ovat liittyneet syvään lamaan (1930- ja 1990-luvun alku), sotiin ja edellä mainittuun hyvinvointivaltion kultakauteen vuosina 1975-1990.

1800-luvun lopussa kuntien välillä muutti vuodessa keskimäärin 100 000 ihmistä, maailmansotien välisenä aikana noin 150 000, 1950-luvulla alle 200 000 henkilöä ja 1960-1970-luvuilla jo yli 250 000 henkilöä ja 1980-luvulla noin 200 000 henkilöä. 1990-alun laman syövereissä muuttajien määrä laski 1950-luvun tasolle, jonka jälkeen se on yhtäjaksoisesti kasvanut. 2000-luvun alussa muuttajien määrä on noussut jo noin 280 000 henkilöön.

Määrällisesti ja suhteellisesti tarkasteltuna muuttojen määrä on ollut suurimmillaan 1970-luvun vaihteessa ja 2000-luvun alussa. Vuosina 2001-2005 on muutettu kuntien välillä ja sisällä enemmän kuin koskaan aikaisemmin maassamuuttohistoriamme aikana (taulukko 1).

Taulukko 1. Muuttaneisuus vuosina 1975-2005

Ajanjakso Kuntien sisällä promillea Kuntien välillä promillea Koko maassamuutto promillea
1970-1974 1 .. 51,5 ..
1975-1979 82,2 42,6 124,8
1980-1984 81 40 121
1985-1989 83,7 40,9 124,6
1990-1994 84 37,5 121,5
1995-1999 102,1 47 149,5
2000-2005 109,9 53,2 163

Muuttajien määrä on suhteutettu promilleina jokaisen vuoden keskiväkilukuun
1 Kuntien sisäisiä muuttoja on rekisteröity vasta vuodesta 1975 lähtien

Tilastollinen totuus sisältää kuitenkin useita laadullisia harhoja. 2000-luvulla kaksi kolmesta muutosta tapahtuu kuntien sisällä ja vain yksi kuntien välillä. Kuntien välisistä muutoistakin joka toinen tapahtuu saman työssäkäyntialueen sisällä ja vain joka kolmas maakuntien välillä. Toisin sanoen vain yksi viidestä muutosta on niin sanotusti aito muutto, jossa vaihtuu muuttajan sosiaalinen ja taloudellinen elinpiiri, kuten työpaikka, koti, harrastukset, sosiaaliset suhteet ja palvelut.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 31.7.2007