Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Maassamuuton suuri linja 1880-luvulta lähtien:
Savotta-Suomesta Rannikko-Suomeen

  1. Jako Rannikko- ja Savotta-Suomeen
  2. Kaupunginvastainen perinne siirtynyt
  3. Muuttajien määrä kasvanut jatkuvasti
  4. Muutettu samoilta alueilta samoille alueille
  5. Julkinen valta edistänyt ja rajoittanut muuttamista
  6. Tulevaisuudessa vaikuttaa enemmän rakenne kuin määrä
  7. Erityispiirteet näkyvät pitkällä aikavälillä

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Erityispiirteet näkyvät pitkällä aikavälillä

Väestönkehitykseen vaikuttaa merkittävimmin maahanmuuton jatkuva kasvu. Maahanmuuton vaikutukset ovat jo nyt nähtävissä Suomen 20 suurimmassa kaupungissa. Varsinkin suurimmissa kaupungeissa maahanmuutto nousee tärkeämmäksi kuin maan sisäinen muuttoliike. Ulkomaalaisten ja opiskelijoiden osuus maassamuuttajista on kasvanut merkittävästi viimeisten 15 vuoden aikana.

Ulkomaalaiset muuttavat herkemmin kuin kantaväestö. Lisäksi he keskittyvät tietyille alueille kuten pääkaupunkiseudulle ja muihin suuriin yliopistokaupunkeihin. Uussuomalaisten tulevat muutot kohdentuvat kantaväestöä enemmän varsinkin pääkaupunkiseudulle, Turkuun, Tampereelle ja eräihin muihin maantieteellisen sijainnin kannalta optimaalisiin kaupunkeihin, kuten Kotkaan, Lappeenrantaan ja Lahteen.

Väestönkehitykseen liittyvät ilmiöt edellyttävät pitkän aikavälin muutosten ymmärtämistä, sillä seuraukset ilmenevät hiipimällä vuosikymmenten aikana. 2000-luvun alun maassamuuton erityispiirteet ovat todennettavissa vasta tulevien vuosikymmenien aikana.

Lähteet:

Aro Timo 2006. 2000-luvun alun maassamuuttopiirteet. Maassamuutto valikoituu kaupunkiseutujen sisällä. Sivut 35-37. Kuntalehti 16/2006

Aro Timo 2007. Julkinen valta ja maassamuuttoa edistävät ja rajoittavat tekijät Suomessa 1880-luvulta 2000-luvulle. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 69. Digipaino, Turku 2007

Broberg Anna 2007. Valikoiva muuttoliike Uudellamaalla. Pro gradu -työ. Helsingin yliopisto. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Maantieteen laitos.

Hanell Tomas, Aalbu Hallgeir ja Neubauer Jörg 2002. Regional Development in the Nordic Countries 2002. Nordregio 2:2002.

Katajamäki Hannu 1988. Suomen alueellisen työnjaon muotoutuminen. Turun yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja nro 128.

Lento Reino, 1951. Maassamuutto ja siihen vaikuttaneet tekijät Suomessa vuosina 1878-1939. Väestöpoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja A5. Helsinki.

Sinisalo Timo 2006. Väestön ikääntymisen haasteet kunnille. Teoksessa: Muuttaako Onni maalle? Suurten ikäluokkien valinta. Toim. Elli Heikkilä. Siirtolaisuustutkimuksia A28. Muuttoliikesymposium 2005. Siirtolaisuus-instituutti, Turku, s. 38-48.

Timo Aro toimii kehitysjohtajana Net Effect Oy.ssä. Net Effect Oy on asiantuntijayhteisö, joka kehittää julkista toimintaa ja julkisia organisaatioita. Timo Aron väitöskirja Julkinen valta ja maassamuuttoa edistävät ja rajoittavat tekijät Suomessa 1880-luvulta 2000-luvulle tarkastettiin Turun yliopistossa huhtikuussa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 31.7.2007