Ilman pienhiukkaset merkittävä terveysongelma

  1. Liikenteen pakokaasut haitallisimpia
  2. Pienhiukkaset tunkeutuvat koteihin ja toimistoihin
  3. Hiukkasille ei ole turvallista tasoa
  4. Pienhiukkaset kaukokulkeutuvat
  5. Helsingin ilmanlaatu tyydyttävällä tasolla
  6. Pienhiukkaset eivät toimista huolimatta vähene
  7. Dieselmoottoreissa piilee vaara
  8. Pienhiukkasten koko, muoto ja koostumus vaihtelevat

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Helsingin ilmanlaatu tyydyttävällä tasolla

Suomessa ilmanlaadun seuraaminen, huonosta ilmanlaadusta tiedottaminen sekä ilmanlaadun parantamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat kuntien vastuulla. Suomessa on kaikkiaan noin 100 pysyvää ilmanlaadun mittausasemaa 30 mittausverkon alaisuudessa noin 60 kunnan alueella. Pääkaupunkiseudulla ilmanlaatua seuraa Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV).

Ilmanlaatuindeksin laskennassa otetaan huomioon rikkidioksidin (SO2), typpidioksidin (NO2), hengitettävien hiukkasten (PM10), pienhiukkasten (PM2,5), otsonin (O3), hiilimonoksidin (CO) ja haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) pitoisuudet. Millään asemalla ei mitata näitä kaikkia, joten käytännössä indeksi lasketaan aina vain osasta yhdisteitä. Eri asemien indeksit eivät siis välttämättä ole täysin vertailukelpoisia keskenään.

Pääkaupunkiseudulla ulkoilman laatu on enimmäkseen tyydyttävällä tasolla, minkä ei pitäisi aiheuttaa terveydellisiä haittoja terveille ihmisille (Kuvio 2). Kaupunkien ilmanlaatuun vaikuttaa eniten liikenne, koska pakokaasut pääsevät ilmaan matalalta. Ulkona pääväylien läheisyydessä ja kerrostalojen välisissä vilkasliikenteisissä katukuiluissa ilmanlaatu voi olla pitkään huono.

Kuvio 2. Helsingin keskustan ilmanlaatuluokat 1993-2006

Lähde: YTV

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 29.5.2008