Teollisuuden toimialakatsaus III/2008

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Teollisuustuotanto kääntyi laskuun Suomessa, EU-alueella ja USA:ssa
  3. Tuottajahinnat kohosivat runsaat 5 prosenttia vuodentakaisesta
  4. Kotimaan myynti kasvoi enemmän kuin myynti ulkomaille
  5. Teollisuuden palkkasumman kasvuvauhti hidastui
  6. Teollisuusyritysten suhdannenäkymät heikkenivät nopeasti
  7. Fokus: Teollisuusyritykset siirtyneet ahkerasti ulkomaille
  8. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Tarja Hatakka (09) 1734 3553
Fokuksen kirjoittaja: Samuli Rikama (09) 1734 3324
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta

Teollisuustuotannon kasvu lähes pysähtyi vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä. Alkuperäisten lukujen mukaan tuotannon volyymi vielä kasvoi 1,3 prosenttia vuodentakaisesta mutta kausitasoitettujen lukujen valossa tuotanto väheni heinä-syyskuussa 0,2 prosenttia vuotta aiemmasta. Uusimpien tietojen mukaan tuotanto kääntyi laskuun lokakuussa ja putosi marraskuussa jo noin 10 prosenttia vuodentakaisesta.

Kehitys vaihteli teollisuuden alatoimialoilla kolmannella vuosineljänneksellä. Tuotannon kasvu jatkui metalliteollisuudessa, mutta kääntyi laskuun kemianteollisuudessa ja jatkoi vähenemistään puu- ja paperiteollisuudessa.

Teollisuusyritysten liikevaihdon kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä yhä melko nopeana ja kasvua tuli sekä viennistä että kotimaan myynnistä. Liikevaihtoon toi kasvua etenkin tuottajahintojen ripeä nousu. Tuottajahintojen nousussa näkyi erityisesti sähkön, öljytuotteiden ja elintarvikkeiden kallistuminen. Teollisuuden työllisten määrä pysyi kutakuinkin vuodentakaisella tasollaan mutta palkkasumman kasvu hidastui selvästi.

Kokonaisuudessaan teollisuusyritysten suhdannetilanne heikkeni kolmannella vuosineljänneksellä, ja lähitulevaisuuden suhdannenäkymät jäähtyivät voimakkaasti. Loppuvuoden heikommasta tilanteesta kertoo paitsi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) marraskuinen suhdannebarometri myös teollisuuden uusien tilauksien väheneminen ja teollisuustuotannon pieneneminen loka- ja marraskuussa.

Kuvio 1. Teollisuustuotannon kehitys (volyymi-indeksi)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.1.2009