Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Teollisuuden toimialakatsaus III/2008

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Teollisuustuotanto kääntyi laskuun Suomessa, EU-alueella ja USA:ssa
  3. Tuottajahinnat kohosivat runsaat 5 prosenttia vuodentakaisesta
  4. Kotimaan myynti kasvoi enemmän kuin myynti ulkomaille
  5. Teollisuuden palkkasumman kasvuvauhti hidastui
  6. Teollisuusyritysten suhdannenäkymät heikkenivät nopeasti
  7. Fokus: Teollisuusyritykset siirtyneet ahkerasti ulkomaille
  8. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Teollisuusyritysten suhdannenäkymät heikkenivät nopeasti

EK:n marraskuussa julkaiseman suhdannebarometrin mukaan teollisuusyritysten vuodenvaihteen ja alkuvuoden odotukset ovat heikot. Suhdannenäkymiä mittaava saldoluku oli lokakuussa -41, kun se heinäkuussa oli -28. Käännettä alaspäin odotti 42 prosenttia teollisuusyrityksistä, ja vain 1 prosentti vastaajista arvioi suhdannetilanteen paranevan lähikuukausina.

Suhdanneodotukset heikkenivät kaikilla toimialoilla, vaikka tiedusteluhetken tilannetta kuvattiin vielä normaaliksi teknologiateollisuudessa ja tekstiiliteollisuudessa.

Tilastokeskuksen julkaiseman teollisuuden uudet tilaukset -tilaston mukaan tammi-marraskuussa tehdasteollisuuden tilausten arvo väheni 5,7 prosenttia vuodentakaisesta. Tehdasteollisuudella tarkoitetaan tässä tilastossa tilauspohjaista valmistusta harjoittavien toimialojen yhdistelmää. Elo- ja syyskuussa tehdasteollisuuden uusien tilausten arvo väheni alle prosentin, lokakuussa 18,6 ja marraskuussa peräti 33,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Voimakkaat heilahtelut kuukausitasolla ovat kuitenkin tyypillisiä uusille tilauksille.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin mukaan tuotanto väheni sekä loka- että marraskuussa vuodentakaiseen verrattuna. Marraskuussa pudotusta kertyi 10,1 prosenttia ja tuotanto laski kaikilla päätoimialoilla (puu- ja paperi-, kemian- ja metalliteollisuus). Myös tuottajahintojen nousu hidastui loka- ja marraskuussa ja vientihinnat kääntyivät laskuun.

Kuvio 6. Koko teollisuuden liikevaihdon ja tuotannon kehitys sekä teollisuuden suhdanneodotukset

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.1.2009