Kööpenhaminan ilmastosopimukselta odotetaan konkretiaa

  1. EU15-mailla tiukka tavoite
  2. Saksa vähentänyt päästöjään merkittävästi
  3. Yhdysvallat lupaa uusia linjauksia
  4. Venäjä suoriutunee Kioto-velvoitteestaan
  5. Kehitysmailla erilaiset valmiudet
  6. Kiinan päästöt yli USA:n tason
  7. Raportointia vaaditaan kaikilta

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kehitysmailla erilaiset valmiudet

Teollisuusmaiden energiantuotantoon liittyvät päästöt ovat maailmanlaajuisesti selkeästi suurin päästölähde. Kehitysmailla neuvotteluiden ensisijaisena tavoitteena on pyrkiä päästövähennyksiin kehittämällä teknologian siirtoa ja muita toimintavalmiuksiaan. Tässä suhteessa ne ovat kuitenkin riippuvaisia teollisuusmaiden rahoituksesta. Monet kehitysmaat kokevat myös, että uudessa sopimuksessa ilmastonmuutokseen sopeutuminen on niille tärkeämpi elementti kuin päästöjen vähentäminen.

Kehitysmailla ei ole konkreettisia ilmastotavoitteita nykyisessä sopimuksessa. Kehitysmaihin luetaan sekä kaikkein köyhimmät kehitysmaat että osittain teollistuneet maat kuten Kiina, Intia, Brasilia ja Lähi-idän vauraat öljyntuottajamaat. Tämä on koettu etenkin teollisuusmaissa ongelmalliseksi. Tulevassa sopimuksessa pyritäänkin huomioimaan kehitysmaaryhmän heterogeenisuus ja niiden erilaiset lähtökohdat, vastuut ja valmiudet sitoutua ilmastotavoitteisiin.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.4.2009