Kööpenhaminan ilmastosopimukselta odotetaan konkretiaa

  1. EU15-mailla tiukka tavoite
  2. Saksa vähentänyt päästöjään merkittävästi
  3. Yhdysvallat lupaa uusia linjauksia
  4. Venäjä suoriutunee Kioto-velvoitteestaan
  5. Kehitysmailla erilaiset valmiudet
  6. Kiinan päästöt yli USA:n tason
  7. Raportointia vaaditaan kaikilta

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Raportointia vaaditaan kaikilta

Balin ilmastoneuvotteluissa vuonna 2007 lanseerattiin ensimmäistä kertaa konsepti MRV - Measurable, Reportable, Verifiable. Tällä pyritään siihen, että vaikka kehitysmailla ei olisi määrällisiä päästövähennysvelvoitteita uudessakaan sopimuksessa, olisi niiden toteuttamien päästövähennystoimien oltava kuitenkin mitattavissa, raportoitavissa ja vahvistettavissa.

Kehitysmailla on samat odotukset mitattavuuden, raportoitavuuden ja vahvistettavuuden suhteen teollisuusmaiden niille antaman taloudellisen tuen osalta.

Jos maailmantaloutta koettelevasta taantumasta etsii jotain positiivista, voisi se olla teollisen tuotannon ja kulutuksen vähenemisen myötä pienenevät päästöt. Se, kuinka paljon tällä tulee olemaan vaikutusta Kioton tavoitteiden saavuttamiseen, jää nähtäväksi. Toivottavasti taantuma ei kuitenkaan lamaannuta uuden ilmastosopimuksen kunnianhimoista päämäärää neuvotella kaikille maille niiden vastuut ja resurssit huomioonottavat ilmastotavoitteet.

 

Lähteet:

Draft technical report: Annual European Community Greenhouse Gas Inventory 1990-2007 and Inventory Report 2009. European Environmental Agency.

CO2 Emissions From Fuel combustion. IEA.

Ilmastosopimuksen nettisivut http://unfccc.int

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.4.2009