Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Maksetut ja saadut palkat eivät mene tasan alueittain

  1. Kolme tasoa palkkasuhteelle
  2. Vain kaksi maakuntaa täyttää tiukimman perusteen
  3. Väljempään haarukkaan mahtuu joka kymmenes kunta
  4. Väljimmällä perusteella joka toinen seutukunta tasapainossa
  5. Itä-Uusimaa erottuu maakunnista
  6. Seutukuntien perustana työssäkäyntialueet
  7. Kunnat muodostettu paikallisiksi yhteisöiksi
  8. Kuntarajat menettäneet merkitystään
  9. Kartan värit osoittavat palkkasuhteen erot
  10. Palkkasumma alueen ostovoiman tärkein osa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Palkkasumma alueen ostovoiman tärkein osa

Kunnan riski yleensä lisääntyy ulkopuolisen vero-osuuden kasvaessa. Riski voi olla huomattava, jos kuntaan virtaavat palkkatulot ovat peräisin kovin kapealta toimialalta tai vain yhdestä yrityksestä.

Kuntien välisiin palkkavirtoihin ei aluetaloudellisissa tarkasteluissa ole juurikaan kiinnitetty huomiota. Kuitenkin kunnan rajat ylittävät rahavirrat ovat aluetalouksien varsinainen muodostumiskriteeri. Maksettu palkkasummakertymä on alueen ostovoiman ehdottomasti tärkein osa. Suuri osa muualla ansaituista palkoista kulutetaan palkansaajan kotikunnassa asumiseen ja jokapäiväiseen elämiseen. Osa palkkasummasta palaa kuitenkin kulutuksen synnyttämänä akanvirtana takaisin suuriin kaupallisiin keskuksiin sekä lisää näin niiden taloudellista toimeliaisuutta ja kasvattaa keskusten maksamaa palkkasummaa entistä suuremmaksi.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 18.12.2009