Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rahoitus rassaa kasvuyrityksiä

  1. Talouskriisi laimensi IT-yritysten lainausintoa
  2. Kasvuyritysten elinehto
  3. Pankkien merkitys gaselleille vähentynyt
  4. Rahoituksen ehdot tiukentuneet
  5. Rahoituksen hinta valopilkkuna
  6. Takaajia tarvitaan
  7. Pääomarahoitus kiinnostaa
  8. Kasvuyrityksiä ja gaselleja

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Rahoituksen hinta valopilkkuna

Rahoitusmarkkinat ovat eläneet myllerryksessä viime vuodet. Talouskriisin seurauksena korkotaso on laskenut poikkeuksellisen alas, mikä näkyy myös yritysten antamissa arvioissa korkotason kehittymisestä parempaan suuntaan.

Samanaikaisesti yritysten taloudellinen tilanne on kohentunut selvästi yleisemmin kuin heikentynyt viimeisten kolmen vuoden aikana (Kuvio 4).

Kuvio 4. Rahoituksen saatavuuteen liittyvien tekijöiden muutos 2007–2010

Lähde: Tilastokeskus, Rahoituksen saatavuus -kysely.

Monet rahoitukseen liittyvät tekijät, kuten pankkien halukkuus tarjota rahoitusta tai sen hankintaan vaadittava aika ja vaiva, ovat pysyneet pääpiirteissään ennallaan.

Kasvuyritykset ja gaselliyritykset näkevät selvästi muita yrityksiä positiivisemmin yrityksen taloudellisen tilanteen kehityksen viimeisten kolmen vuoden aikana. Noin puolet näistä yrityksistä arvioi taloudellisen tilanteensa parantuneen ja vain vajaa kolmannes arvioi sen heikentyneen.

Huomattava osa, eli yli viidennes kasvuyrityksistä sekä gaselleista, on sitä mieltä, että pankkien halukkuus tarjota rahoitusta kehittyi huonompaan suuntaan vuosien 2007 ja 2010 välillä. Toisaalta melko moni kasvuyritys koki pankkien rahoitushalukkuuden kasvaneen (Kuvio 5).

Kuvio 5. Pankkien halukkuus tarjota rahoitusta, muutos 2007–2010

Lähde: Tilastokeskus, Rahoituksen saatavuus -kysely.

Tilanne on rahoituksen osalta ilmeisesti polarisoitunut siten, että pankit analysoivat aiempaa tarkemmin kasvuyritysten toimintaedellytyksiä rahoituspäätöksiä tehdessään. Tällöin luonnollisesti hyvät yritykset erottuvat selkeämmin huonommista ja riskipitoisemmista.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 20.4.2011