Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rahoitus rassaa kasvuyrityksiä

  1. Talouskriisi laimensi IT-yritysten lainausintoa
  2. Kasvuyritysten elinehto
  3. Pankkien merkitys gaselleille vähentynyt
  4. Rahoituksen ehdot tiukentuneet
  5. Rahoituksen hinta valopilkkuna
  6. Takaajia tarvitaan
  7. Pääomarahoitus kiinnostaa
  8. Kasvuyrityksiä ja gaselleja

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Pääomarahoitus kiinnostaa

Noin puolet yrityksistä suunnittelee hankkivansa rahoitusta seuraavien kolmen vuoden aikana. Noin kaksi kolmesta rahoituksen hakemista suunnittelevasta yrityksestä aikoo turvautua lainarahoitukseen – kasvuyritykset ja gasellit selvästi harvemmin, näistä hieman yli puolet aikoo hakea lainaa.

Sen sijaan viidennes rahoituksen hakemista suunnittelevista kasvuyrityksistä ja gaselleista aikoo hakea oman pääoman ehtoista rahoitusta, kun vastaava osuus muissa yrityksissä on alle 15 prosenttia. Myös muuntyyppisen kuin laina- tai oman pääoman ehtoisen rahoituksen hakeminen on suositumpaa kasvu- ja gaselliyritysten suunnitelmissa.

Kaikki yritykset aikoivat käyttää rahoitusta kotimaiseen kasvuun sekä käyttöpääomana (Taulukko 2). Teollisuusyrityksiä kiinnostaa kasvu kotimaassa sekä viennin ja toiminnan kansainvälistymisen rahoittaminen.

Taulukko 2. Rahoitusta aiotaan hakea seuraavan kolmen vuoden aikana seuraaviin tarkoituksiin, osuus rahoituksen hakemista suunnittelevista yrityksistä (%)

  Käyttö-
pääoma
Kasvu
kotimaassa
Viennin
rahoittaminen
T&k -
toiminta
Fuusiot ja
yrityskaupat
Kansainväliset
toiminnot
Teollisuus 48 72 24 18 11 24
Rakentaminen 46 63 9 9 6 11
Kauppa, kuljetus, majoitus 40 69 4 4 15 13
Tietotekniset palvelut 38 46 15 35 19 19
Yrityspalvelut 42 54 8 15 38 27
Gasellit 40 72 16 12 24 24
Kasvuyritykset 48 67 15 15 15 21
Muut 38 62 8 11 14 12
Kaikki yritykset 43 65 12 13 15 18

Lähde: Tilastokeskus, Rahoituksen saatavuus -kysely.

Tietotekniikkayritykset aikovat hankkia lähivuosina rahoitusta tutkimus- ja kehittämistoimintaansa selvästi muita toimialoja yleisemmin. Yrityspalveluita tarjoavat yritykset aikovat rahoittaa etenkin fuusioita sekä kansainvälistymistään.

Lisätietoja antaa Markku Pankasalo puhelin 09 1734 3477.

___________________________

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 20.4.2011