Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus I/2011

  1. Asuinrakentamisen ohella myös muu talonrakentaminen kasvussa
  2. Yli 12 000 uutta ARA-asuntoa rakenteille vuonna 2010
  3. Maa- ja vesirakentamisen liikevaihto lähes ennallaan
  4. Rakennuskustannusten kasvu kiihtyi alkuvuonna
  5. Asuinrakentamisen kasvu laajentunut myös muuhun rakentamiseen
  6. Talonrakentamisen työllisyystilanne on parantunut
  7. Talonrakentamisessa tehtyjen työtuntien määrä kasvaa
  8. Kuluttajien näkemys Suomen taloudesta on heikentynyt
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kuluttajien näkemys Suomen taloudesta on heikentynyt

Kuluttajien oman talouden tilaa ja näkymiä kuvaavan, Tilastokeskuksen tuottaman mikrotalouden indikaattorin pisteluku oli vuoden 2011 toukokuussa 28,7. Indikaattorin pisteluku on pysytellyt lähes samalla tasolla koko edellisen vuoden ja alkuvuoden 2011 ajan. Kuluttajien näkemyksiä Suomen taloudesta ja työttömyydestä kuvaava makrotalouden indikaattori on ollut syyskuusta 2010 lähtien selvässä laskussa. Vuoden 2009 jälkeisen taantuman jälkeisessä huipussaan syyskuussa 2010 pisteluku oli 16,9 ja viimeisin pisteluku toukukuulta 2011 oli 2,7. Mikro- ja makroindikaattoreiden pisteluvut voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä.

Kuvio 8. Kuluttajabarometri, mikro- ja makrotalouden indikaattorit

Seuraava rakentamisen toimialakatsaus ilmestyy 22.09.2011.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.6.2011