Produktionsavfall

Produktionsavfall är avfall som uppkommer i samband med produktion, till skillnad från konsumtionsavfall som i första hand består av kommunalt avfall och därmed jämförbart avfall. Produktionsavfallsmängderna och avfallsslagen varierar vanligen mycket från bransch till bransch. Till produktionsavfall räknas bl.a. allt industriellt processavfall samt sidosten från gruvdrift. Inom alla näringsgrenar uppkommer både produktions- och konsumtionsavfall, också inom tjänsteproduktionssektorn, även om tyngdpunkten där ligger på konsumtionsavfall.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa