De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Produktionsavfall

Produktionsavfall är avfall som uppkommer i samband med produktion, till skillnad från konsumtionsavfall som i första hand består av kommunalt avfall och därmed jämförbart avfall. Produktionsavfallsmängderna och avfallsslagen varierar vanligen mycket från bransch till bransch. Till produktionsavfall räknas bl.a. allt industriellt processavfall samt sidosten från gruvdrift. Inom alla näringsgrenar uppkommer både produktions- och konsumtionsavfall, också inom tjänsteproduktionssektorn, även om tyngdpunkten där ligger på konsumtionsavfall.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa