Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 11.6.2018

Allt fler grundskoleelever fick intensifierat eller särskilt stöd

I grundskolan fick 17,5 procent av eleverna intensifierat eller särskilt stöd hösten 2017. Totalt 54 300 fick intensifierat stöd, dvs. 9,7 procent av eleverna i grundskolan och 43 100 elever, dvs. 7,7 procent, fick särskilt stöd. Andelen elever som fick intensifierat stöd ökade med 0,8 procentenheter från året innan och andelen elever som fick särskilt stöd med 0,3 procentenheter. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Andelen grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd av alla grundskolelever 1995–2017, % 1)

Andelen grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd av alla grundskolelever 1995–2017, % 1)
1) De grundskoleelever som tagits in i eller överförts till specialundervisning före år 2011 har jämställts med elever som får särskilt stöd.

Stödet för inlärning och skolgång består av tre nivåer, dvs. allmänt, intensifierat och särskilt stöd. På en och samma gång kan eleven få stöd på bara en av dessa nivåer. Statistiken över specialundervisning i grundskolan innehåller framför allt uppgifter om intensifierat och särskilt stöd. Dessutom finns det i statistiken uppgifter om allmänt stöd när det gäller elever som fått specialundervisning på deltid.

De databastabeller som hör till statistiken över specialundervisning och de som hör till statistiken över för- och grundskoleundervisning (bara på finska) möjliggör granskning av antalet elever som fått stöd t.ex. efter region och stället där undervisningen anordnats. Uppgifter om specialundervisning inom yrkesutbildning finns i slutet av textdelen i detta offentliggörande (bara på finska) samt i tabellbilaga 9.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (250,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 11.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2017/erop_2017_2018-06-11_tie_001_sv.html