Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Produktionen av kostnadsindexet för lastbilstrafiken i form av allmän samhällsstatistik upphör (19.1.2015)
Produktionen av kostnadsindexet för lastbilstrafiken i form av allmän samhällsstatistik läggs ned. De senaste uppgifterna som gäller år 2014 offentliggörs/ har offentliggjorts 19.1.2015. Uppgifterna i kostnadsindexet för lastbilstrafiken kan även fortsättningsvis beställas som en avgiftsbelagd produkt.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för lastbilstrafik [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kalki/index_sv.html