Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Utbud av produkter och tjänster

PDF-publikationer

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för lastbilstrafik [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kalki/tup_sv.html