Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 20.9.2011

Omsättningen inom handeln ökade och lönsamheten förbättrades år 2010*

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var omsättningen inom handeln 115,5 miljarder euro år 2010. Omsättningen ökade med 7 miljarder euro jämfört med året innan, dvs. med 6,5 procent. Över hälften, dvs. 55 procent, av omsättningen inom handeln härstammade från partihandeln, 31 procent från detaljhandeln och liksom året innan 13 procent från bilhandeln. Omsättningen inom agenturhandeln uppgick till en miljard euro, dvs. ungefär en procent av omsättningen inom handeln.

Förändring av omsättningen inom handeln efter näringsgren 2010*

Förändring av omsättningen inom handeln efter näringsgren 2010*

*preliminär uppgift

Sme-företagen inom handeln stod för 37 procent av omsättningen inom handeln och 51 procent av försäljningsbidraget inom handeln. Driftsbidraget var 1,9 miljarder euro, dvs. 4,4 procent av rörelseintäkterna.

Lönsamheten inom handeln förbättrades både i euro och i procent från året innan. Försäljningsbidraget inom handeln, 26,1 miljarder euro, var 22,6 procent av omsättningen. Det var 1,1 miljarder euro mer än föregående år. Efter kostnaderna för den egentliga verksamheten återstod 4,2 miljarder euro i driftsbidrag till att täcka kapital- och finansieringskostnaderna inom handeln. Driftsbidraget var 3,5 procent av rörelseintäkterna.

Av näringsgrenarna inom handeln förbättrades lönsamheten mest inom bilhandeln. Driftsbidrags-, nettoresultats- och totalresultatsprocenterna förbättrades med omkring 1,5 procentenheter från året innan. Försäljningsbidraget för bilhandeln var 3,1 miljarder euro, vilket var 20,2 procent av omsättningen. Inom partihandeln var driftsbidraget 3,3 procent av rörelseintäkterna och inom detaljhandeln 3,9 procent liksom året innan.

Uppgifterna som baserar sig på skatteförvaltningens näringsbeskattningsmaterial har kompletterats med Statistikcentralens egen enkät.


Källa: Företagsstrukturer / Bokslutsstatistik 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Leena Jussila (09) 1734 3754, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 20.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelns bokslutsstatistik [e-publikation].
2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/katipa/2010/katipa_2010_2011-09-20_tie_001_sv.html