Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.6.2010

År 2009 avgjordes 66 500 brottmål vid tingsrätterna

Enligt Statistikcentralen avgjordes 66 518 straffrättsliga ärenden vid tingsrätterna år 2009, dvs. 443 färre än året innan. Av de avgjorda ärendena var 55 200 egentliga brottmål och av dem 53 800 brott mot strafflagen. Vid tingsrätten stod 80 400 personer som svarande i straffrättsliga ärenden.

Brottmål som avgjorts vid tingsrätterna åren 2008– 2009

Brottmål som avgjorts vid tingsrätterna åren 2008– 2009

Flest brottmålsrättegångar förorsakades av trafikbrott, som utgjorde 37 procent av alla brottmål. Av trafikbrotten var 10 702 grova rattfyllerier, vilket är mer än 1 500 färre än året innan. Rattfyllerierna uppgick till 8 213. Antalet rattfyllerier och grova rattfyllerier sjönk med 10 procent från året innan. Vid tingsrätterna behandlades 12 234 egendomsbrott, vilket är nästan 10 procent fler än år 2008. I skriftligt förfarande behandlades 20 576 ärenden, dvs. drygt 600 fler än året innan.

Av de straffrättsliga ärenden som tingsrätterna behandlade kunde 57 procent slutföras inom mindre än två månader. Bara i 6 369 mål var behandlingstiden längre än ett halvt år. I medeltal tog behandlingen av ett ärende i tingsrätterna 3,0 månader. Vid skriftliga förfaranden var behandlingstiden i genomsnitt 1,7 månader. Den totala behandlingstiden för brottmål – från att brottet begåtts till tingsrättens avgörande – var i medeltal 9,1 månader.


Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen (09) 1734 3314, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (178,7 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.06.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tingsrätternas avgöranden i brottmål [e-publikation].
ISSN=1798-2324. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikrr/2009/koikrr_2009_2010-06-17_tie_001_sv.html