Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 16.6.2011

Antalet avgjorda brottmål vid tingsrätterna minskade något

Enligt Statistikcentralen avgjordes 64 500 straffrättsliga ärenden vid tingsrätterna år 2010, dvs. tre procent färre än året innan. Av de avgjorda ärendena var 51 600 brott mot strafflagen och 1 300 brott mot övriga lagar och förordningar. Vid tingsrätten stod 78 500 personer som svarande i straffrättsliga ärenden.

Brottmål som avgjorts vid tingsrätterna åren 2009– 2010

Brottmål som avgjorts vid tingsrätterna åren 2009– 2010

Trafikbrotten utgjorde den största gruppen brott som behandlades i tingsrätterna. Dessa utgjorde 34 procent av alla avgjorda brottmål. Antalet trafikbrottmål minskade med 10 procent, vilket berodde främst på att antalet rattfylleribrott minskade. Under år 2010 minskade antalet rattfyllerier med 14 procent och antalet grova rattfyllerier med 7 procent. Antalet egendomsbrott var på samma nivå som året innan. Brotten mot liv och hälsa minskade med 3 procent och sexbrotten med 4 procent. Antalet narkotikabrottmål ökade med 14 procent.

I skriftligt förfarande avgjordes 19 100 ärenden, mer än 1 400 färre än året innan. Skriftligt förfarande lämpar sig särskilt för behandling av trafikbrott. I skriftligt förfarande avgjordes 70 procent av rattfyllerierna, 60 procent av de grova rattfyllerierna och 55 procent av antalet grova äventyranden av trafiksäkerheten. Behandlingstiden för brottmål som avgjordes skriftligt var i genomsnitt 1,8 månader.

Av de straffrättsliga ärenden som tingsrätterna behandlade kunde 55 procent slutföras inom mindre än två månader. Behandlingen av vart tionde ärende tog längre än ett halvt år. I medeltal tog behandlingen av ett ärende i tingsrätterna 3,1 månader. Den totala behandlingstiden för brottmål – från att brottet begåtts till tingsrättens avgörande – var i medeltal 9,7 månader.

Tingsrätternas verksamhetsområden, dvs. domkretsar, ändrades 1.1.2010. Då inledde 27 tingsrätter sin verksamhet istället för de tidigare 51. En del av tingsrätterna kvarstod oförändrade, men vid majoriteten av tingsrätterna ändrades både tingsrättens namn och verksamhetsområde. De nya verksamhetsområdena följer i huvudsak landskapsgränserna.


Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen (09) 1734 3314, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (232,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tingsrätternas avgöranden i brottmål [e-publikation].
ISSN=1798-2324. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikrr/2010/koikrr_2010_2011-06-16_tie_001_sv.html