Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.5.2010

Producentprisindexet för lantbruk sjönk med 10,3 procent under det första kvartalet

Korrigerad 21.6.2010. Efterskottslikviden för mjölk preciserad. De siffror som är markerade med rött har korrigerats.

Producentprisindexet för lantbruk sjönk med 10,3 procent under det första kvartalet år 2010 jämfört med året innan. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning sjönk med 14,9 procent.

Kvartals- och årsförändringar av producentprisindexet för lantbruk under det första kvartalet år 2010

Index (2005=100) Indextal I/2010 1) Förändrings-%
IV/2009-I/2010
1)
Förändrings-%
I/2009-I/2010
1)
Totalindex 104,9 1,2 -10,3
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 102,0 -3,6 -14,9
Vegetabilieproduktion 102,5 2,3 -14,9
Animalieproduktion 106,2 0,7 -7,7
1) 2010 preliminärt till dess uppgifter om de slutliga efterkottslikvidpriserna för mjölk finns att tillgå.

Prisindexet för vegetabilieproduktionen sjönk med 14,9 procent på årsnivå. Prisindexet för animalieproduktionen sjönk med 7,7 procent. På minskningen av totalindexet inverkade särskilt billigare spannmål och mjölk. Under det första kvartalet var priset på spannmål 18,9 procent lägre än året innan. Mjölkpriset sjönk med 21,8 procent.

Producentpriserna inom lantbruket sjönk i fjol

Producentprisindexet för lantbruk sjönk med 10,3 procent år 2009. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning sjönk med 10,9 procent. Prisindexet för vegetabilieproduktionen sjönk med 16,8 procent på årsnivå och prisindexet för animalieproduktionen sjönk med 6,3 procent. På minskningen av totalindexet inverkade särskilt billigare spannmål och mjölk. Priset på spannmål sjönk med 38,8 procent och mjölkpriset med 10,8 procent på årsnivå.


Källa: Producentprisindex för lantbruk 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (254,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 21.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 1:a kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2010/01/mthi_2010_01_2010-05-17_tie_001_sv.html