Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Nationalräkenskaper, årsvis.

Publicerad: 28.1.2011

Nettokapitalstocken i samhällsekonomin minskade med 1,1 procent år 2009

Enligt Statistikcentralens reviderade uppgifter för kapitalstocken minskade nettokapitalstocken i samhällsekonomin med 1,1 procentenheter år 2009. Närmast var det bara kommunernas uppgifter som ändrades något på grund av att investeringsuppgifterna reviderades. Värdet av kapitalstocken var 513,6 miljarder euro. Nominellt minskade nettokapitalstocken med 5,6 miljarder euro från året innan. År 2008 var nettokapitalstockens värde 519,2 miljarder euro.

Det fasta kapitalets nettostock efter varutyp 1998–2009, miljoner euro till löpande priser

Det fasta kapitalets nettostock efter varutyp 1998–2009, miljoner euro till löpande priser

Bostadsbyggnadernas andel av kapitalstocken var 43,4 procent och de övriga husbyggnadernas samt anläggningsverksamhetens andel 40,9 procent. Maskiner, apparater, utrustning och transportmedel utgjorde 13,6 procent och det immateriella fasta kapitalet samt väsentliga förbättringar av mark 2,1 procent av det fasta kapitalet i samhällsekonomin.

Maskinernas, utrustningarnas och transportmedlens andel av kapitalstocken har på tio år minskat med 4 procent. Byggnadernas och det immateriella fasta kapitalets andel har ökat i motsvarande grad.

Kapitalförslitning, dvs. kapitalets värdeminskning var 29,1 miljarder euro år 2009. Maskinernas, utrustningarnas och transportmedlens andel av förslitningen ökade något från året innan och var 30,6 procent.

Kapitalstocken består av fasta medel som används vid produktionen, dvs. av gjorda investeringar.


Källa: Kapitalstocken 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Päivi Väisänen (09) 1734 3312, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (237,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 28.01.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kapitalstocken [e-publikation].
ISSN=1798-3800. 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pka/2009/pka_2009_2011-01-28_tie_001_sv.html